Pospieszny czy Strażyński? Kto zostanie nowym prezesem PK we Wronkach?

Dwóch z czterech kandydatów na Prezesa wronieckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego pozostało w grze o stanowisko. Dziś o godz. 10.00 zostaną przesłuchani przez komisję. Jak dowiedziałam się z pewnych źródeł z udziału w komisji „zrezygnował” prawnik ratusza Zdzisław Paralusz. Dlaczego? Ponoć na wstępnych przesłuchaniach zadawał zbyt wnikliwe pytania i „rozszedł się w opinii” ze swoim szefem ratusza. W grze pozostali pracownik PK Maciej Pospieszny oraz Andrzej Strażyński – były wójt gminy Dopiewo, obecnie radny Powiatu Poznańskiego z Platformy Obywatelskiej

Dietetyk Wronki

 

Mimo zapytania z ratusza nie dostałam odpowiedzi na temat kandydatów, którzy „pozostali w grze” o fotel prezesa PK. Ale od czegóż mój dziennikarsko- śledczy nos? :)
Tadam!  Przedstawiam Państwu dwóch z czterech zgłoszonych  kandydatów, którzy przeszli przez pierwsze sito (dwóch odpadło już przy weryfikacji dokumentów, powodów póki co nie znam):

Andrzej Strażyński – mieszkaniec Skórzewa, były wójt gminy Dopiewo, obecnie radny Powiatu Poznańskiego (z Platformy Obywatelskiej). Przez 3 kadencje radny gminny, przez 5 kadencji wójt Dopiewa. Drugą kadencję radny Powiatu Poznańskiego. W pierwszej (do 2018 r.) przewodniczący komisji komunikacji, budownictwa i infrastruktury. Dokładniejsze informacje znalazłam w Internecie na ulotce wyborczej z 2018 roku.
Obecnie kandydat na prezesa wronieckiego PK jest członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego działających w sferze komunalnej.
Absolwent wydziału prawa i administracji UAM oraz politechniki (nie znamy kierunku).
Niestety, nie znalazłam nic, co by mnie wprowadziło na trop znajomości specyfiki pracy kandydata w przedsiębiorstwie komunalnym, wodociągach itp.
Jest za o budowaniu i zarządzaniu hali gimnastycznej w Rokietnicy. Ale na ulotce wyborczej nie trzeba przedstawiać wszystkich umiejętności i zdolności.
Andrzej Strażyński wymienia za to dość dokładnie swoje uprawnienia: rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, pośrednik nieruchomości, audytor finansów publicznych, analityk finansowy, audytor energetyczny. Nie ma wśród tych uprawnień jednak znów niczego związanego z wodą i kanalizacją.
Dotarłam również do wywiadu z 2015 roku, w którym Strażyński opowiada o tym, jakim był gospodarzem gminy i co za Jego czasów zadziało się – zapraszam do lektury.

 

Agencja Reklamowa Wronki

 

Drugim kandydatem jest Maciej Pospieszny. Informacje (i zdjęcie z Fb) wzięłam również z Internetu. Po wpisaniu nazwiska pojawił się link, z którego dowiedziałam się chyba wszystkiego o Macieju Pospiesznym, jako pracowniku.
Maciej Pospieszny pracuje w PK Wronki ponad 10 lat.
Był już: inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem, kierownikiem budowy, kierownikiem projektu, inżynierem kontraktu, dyrektorem technicznym, kierownikiem jednostki realizującej projekty (kilkadziesiąt związanych z PK), prezesem zarządu przez pół roku, w czasie choroby Rafała Zimnego.
Skończył inżynierię środowiska na Politechnice Poznańskiej a na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu skończył: Master of Business Administration – MBA 2017.
Podyplomowo ukończył: zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim, zarządzanie projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz tytuł kierownika projektów z funduszy europejskich w Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Licencje i certyfikaty: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 2007, 2017.
Wszystkie projekty, związane z kanalizacją, którymi kierował, wymienione są poniżej. Zapraszam do lektury.

 

 

Maciej Pospieszny:

Doświadczenie:

MP PROJEKT

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Projektant, Kierownik Budowy, Kierownik Projektu, Inżynier Kontraktu,

cze 2012 – Obecnie 7 lat 5 mies.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

Dyrektor techniczny

lut 2012 – Obecnie 7 lat 9 mies.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

mar 2009 – Obecnie 10 lat 8 mies.

 

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

kwi 2011 – wrz 2011 6 mies.

 

T.K.T.

Inżynier budowy/Kierownik budowy

kwi 2006 – mar 2009 3 lata

 

Poznań, woj. wielkopolskie, Polska

Inżynier budowy

M+W Zander GT Polska Sp. z o.o.

kwi 2005 – kwi 2006 1 rok 1 miesiąc

Poznań, woj. wielkopolskie, Polska

 

Wykształcenie

Politechnika Poznańska Inżynieria środowiska 1997 – 2003

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Master of Business Administration – MBAMBA 2017 – 2015 – 2017

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Szczeciński Zarządzanie przedsiębiorstwem 2011 – 2012

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zarządzanie projektami 2006 – 2007

Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Kierownik projektów z funduszy europejskich. 2009 – 2009

 

Licencje i certyfikaty

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa Wydany gru 2017

Identyfikator poświadczenia WKP/0393/POOS/17

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa Wydany gru 2007

Identyfikator poświadczenia WKP/0277/OWOS/07

 

Projekty

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II

lip 2016 – Obecnie

Projekt obejmuje następujące zadania:

– Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi,

– Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach (w tym gospodarka osadowa oraz instalacja fotowoltaiczna),

– Rozbiórka oczyszczalni ścieków na os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej pod rzeką Wartą,

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej we Wronkach,

– Renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki,

– Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz system GIS,

– Inżynier kontraktu,

Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na kwotę 29 550 175,80 zł

Projekt obejmuje następujące zadania:

– Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi,

– Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach (w tym gospodarka osadowa oraz instalacja fotowoltaiczna),

– Rozbiórka oczyszczalni ścieków na os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej pod rzeką Wartą,

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej we Wronkach,

– Renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście…

 

Budowa sieci 13 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

kwi 2018 – maj 2019

Nadzór inwestorski nad budową 13 PSZOK-ów tj. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wartość projektu : 20 020 706,03 zł

Nadzór inwestorski nad budową 13 PSZOK-ów tj. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wartość projektu : 20 020 706,03 zł

Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Wronki

sty 2014 – lip 2016

W ramach projektu zaprojektowano i wykonano 156 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 2,2567 km. co pozwoliło przyłączyć 640 mieszkańców Wronek do systemu kanalizacji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 536.093,88 zł .

W ramach projektu zaprojektowano i wykonano 156 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 2,2567 km. co pozwoliło przyłączyć 640 mieszkańców Wronek do systemu kanalizacji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 536.093,88 zł .

 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki etap II – dokumentacja projektowa.

paź 2014 – kwi 2016

W ramach tego projektu wykonana została dokumentacja projektowa pozwalająca na realizację w przyszłości następujących przedsięwzięć:

– likwidację oczyszczalni ścieków na Os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej pod rzeką Wartą,

– rozbudowę oczyszczalni ścieków na Os. Borek do 4 000 m3/d, która pozwoli m.in. na przyjęcie ścieków z likwidowanej oczyszczalni na Os. Zamość, wraz z budową tymczasowego składowiska osadów,

– modernizację stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 158 190,00 zł .

W ramach tego projektu wykonana została dokumentacja projektowa pozwalająca na realizację w przyszłości następujących przedsięwzięć:

– likwidację oczyszczalni ścieków na Os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej pod rzeką Wartą,

– rozbudowę oczyszczalni ścieków na Os. Borek do 4 000 m3/d, która pozwoli m.in. na przyjęcie ścieków z likwidowanej oczyszczalni na Os. Zamość, wraz z budową tymczasowego składowiska osadów,

– modernizację stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 158 190,00 zł .

 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki

mar 2009 – lis 2014

Projekt obejmował 7 kontraktów budowlanych, w efekcie których:

– rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków na Os. Borek z 800 m3/d – do 2000 m3/d,

– wybudowano: blisko 25 km kanalizacji sanitarnej o średnicach 160-700 mm, 11 przepompowni ścieków o łącznej mocy tłoczenia 1850 m3/d, a także poddano renowacji 7,7 km kanałów.

– zmodernizowano główną stację uzdatniania wody we Wronkach.

Całkowity koszt zrealizowanego projektu wyniósł 62.098.992,31 zł.

Projekt obejmował 7 kontraktów budowlanych, w efekcie których:

– rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków na Os. Borek z 800 m3/d – do 2000 m3/d,

– wybudowano: blisko 25 km kanalizacji sanitarnej o średnicach 160-700 mm, 11 przepompowni ścieków o łącznej mocy tłoczenia 1850 m3/d, a także poddano renowacji 7,7 km kanałów.

– zmodernizowano główną stację uzdatniania wody we Wronkach.

Całkowity koszt zrealizowanego projektu wyniósł 62.098.992,31 zł.

 

Organizacje

Polska Izba Inżynierów Budownictwa gru 2007 – Obecnie

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa gru 2007 – Obecnie

Związek Kynologiczny w Polsce maj 2000 – Obecnie

PODSUMOWANIE:

Czytając i porównując kompetencje obu kandydatów nie ma wątpliwości, kto powinien zostać prezesem wronieckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Czy tu jednak naprawdę chodzi o kompetencje? Zimny miał wszystkie możliwe…
Kto i dlaczego został nowym prezesem dowiemy się w piątek po konkursie.

Wybieram się tam. Czy zostanę wpuszczona? Nie wiem. Ale jeśli nie, to na pewno po konkursie zapytam decydentów o jego wyniki.

Szwarc Gapa

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *