Poszukiwani wolontariusze chętni do pracy w domach pomocy społecznej

W naszym powiecie są dwa domy pomocy społecznej i obydwa w naszej Gminie. Sytuacja stała się trudna.  Niejako więc z tego powodu mamy pierwszeństwo do pomocy. Zapraszamy więc tych, którzy chcieliby pomóc

Dietetyk Wronki

 

W związku z potrzebą zapewnienia opieki i pielęgnacji mieszkańcom placówek, chcąc wspomóc pełną odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka pracę pracowników DPS, zwracam się z prośbą  o zaangażowanie w wolontariat na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Do wolontariatu poszukiwani są przede wszystkim studenci kierunków medycznych, kierunków: opiekun medyczny i opiekun osoby starszej  oraz wszystkie osoby mające doświadczanie w opiece nad osobami
z niepełnosprawnościami. Gwarantujemy odpowiednie przeszkolenie oraz  pełne zabezpieczenie w środki ochrony osobistej.

Osoby, które wyrażają chęć pomocy, mogą zgłosić swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) na adres zgloszenia@szamotuly.pcpr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *