Powiat oddaje Wronkom ulicę Mickiewicza

Ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach otrzymałam dziś informację dotyczącą ulicy Mickiewicza we Wronkach, będącej własnością powiatu. Oto treść komunikatu Zarządu Powiatu Szamotulskiego:

Dietetyk Wronki
Oferty Pracy Wronki

Komunikat w sprawie ulicy Mickiewicza

Mimo działań podjętych w obecnej kadencji przez Powiat Szamotulski w sprawie przebudowy ulicy Mickiewicza we Wronkach oraz przygotowania pełnej dokumentacji i wyrażenia jasnej woli podjęcia natychmiastowych działań inwestycyjnych, spotkaliśmy się z kolejną zmianą stanowiska władz Wronek.

Zważywszy na znaczenie tej ulicy dla mieszkańców i firm oraz biorąc pod uwagę głos wronieckich radnych przedstawiony podczas spotkania w dniu 22 czerwca br. Zarząd Powiatu postanowił przekazać część powiatową ulicy Mickiewicza Gminie Wronki wraz z dokumentacją za stosownym porozumieniem.

Ufamy, że przyczyni się to do sprawniejszego bieżącego zarządzania i przeprowadzenia niezbędnej inwestycji.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.