Pożarowo: nowy sołtys i męska rada

1 marca w Pożarowie odbyło się zebranie wiejskie, celem wyboru sołtysa i rady

Na 139 osób uprawnionych do głosowania, na malutką świetlicę wiejską przybyło 40 mieszkańców

Po przedstawieniu sprawozdania z mijającej kadencji przez sołtysa Adama Jezierskiego, poinformował on o zrezygnowaniu z kandydowania na funkcję sołtysa.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Wyłoniono 4-osobową komisję skrutacyjną i otwarto zgłoszenie kandydatów. Zgodę wyraził jedynie Andrzej Bator, który przy frekwencji 40 osób otrzymał 34 głosy poparcia (1 głos był nieważny).

Adam Jezierski (z lewej) przekazał symbolicznie tablicę „sołtys” Andrzejowi Batorowi (z prawej)

Radę sołecką na najbliższe 5 lat zbudowało 5 mężczyzn:

Andrzej Bator – przewodniczący (sołtys)
Tomasz Kapczyński (29 głosów)
Radosław Mrowiński (33 głosów)
Robert Duda (30 głosów)
Ryszard Roj (27 głosów)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *