Pożarowo – zebranie w nowej świetlicy

Zebranie wiejskie w Pożarowie odbyło się w niedawno wybudowanej świetlicy, w której nie ma jeszcze prądu. Sołtysem nadal Andrzej Śliwiński.

Mieszkańcy sołectwa Pożarowo na zebraniu wiejskim spotkali się w świetlicy, która nie jest jeszcze wykończona. – Nie ma jeszcze prądu, ponieważ świetlica była budowana rzutem na taśmę. Radny Paweł Raszewski i burmistrz Mirosław Wieczór w ostatniej chwili wygospodarowali pieniądze na ten cel. Zostali postawieni przed prostym wyborem: budować bez przyłącza albo nie budować w ogóle. Teraz trzeba załatwić wszystkie formalności. Za jakiś czas wszystko powinno zostać podłączone i służyć mieszkańcom – mówił na wstępie Sekretarz Gminy, Remigiusz Pawelczak. Zgromadzeni w świetlicy mieszkańcy w większości musieli stać, ponieważ brakowało miejsc siedzących. Zebranie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na 141 uprawnionych do głosowania mieszkańców, pojawiło się 58.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Mieszkańcy

Po przegłosowaniu porządku obrad przyszedł czas na sprawozdanie sołtysa z mijającej kadencji. Andrzej Śliwiński w swoim wystąpieniu mówił bardzo rzeczowo. Omówił wszystkie wydatki sołectwa Pożarowo. – Kończąc sprawozdanie pragnę serdecznie podziękować Radzie Sołeckiej, wszystkim mieszkańcom, zarządowi LZS Pożarowo 2008 i Urzędowi Miasta i Gminy za wszelką pomoc, współpracę i zaangażowanie w realizację wszystkich zadań, które sobie założyliśmy w trakcie trwania kadencji – podsumował.

W wyborach na stanowisko sołtysa wystartowało dwóch kandydatów – Andrzej Śliwiński (ubiegał się o reelekcję) i Adam Jezierski. Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie: Wacław Grzelak, Adrianna Grzelak i Mateusz Sobieski. Po przeliczeniu głosów okazało się, że nowym starym sołtysem został Andrzej Śliwiński, który zdobył 41 głosów. Jego oponent cieszył się poparciem 16 mieszkańców. Jeden oddany głos był nieważny. Kolejnym punktem zebrania było wybranie Rady Sołeckiej. Mieszkańcy Pożarowa zdecydowali, że będzie ona liczyć pięć osób. Spośród siebie wybrali więc czterech reprezentantów i odbyło się głosowanie. Dla formalności. Członkami nowej Rady Sołeckiej zostali: Andrzej Bator (52 głosy), Radosław Mrowiński (54 głosy), Sławomir Gumny (53 głosy) i Dorota Grzelak (52 głosy).

Sołtys (1)

Rada Sołecka

Mieszkańcy Pożarowa jednogłośnie opowiedzieli się za zmianami w statucie sołectwa, które zakładają bardziej sformalizowany dostęp do obiektów gminnych na terenie danej wsi. Zebrani w świetlicy wiejskiej bezkrytycznie wysłuchali argumentów Remigiusza Pawelczaka i dali się przekonać. Tradycyjnie, najbardziej żywiołowym punktem zebrania były wolne wnioski. Mieszkańcy skarżyli się na braki w oświetleniu i chodniki. Starsza pani pytała o możliwość uruchomienia autobusu do Wronek, który miałby kursować przynajmniej raz w tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *