Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Komunikat.

Informujemy, że z chwilą pozyskania oficjalnych dokumentów dotyczących uregulowania kwestii funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w formie aktu prawnego rangi ustawy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka przystąpił niezwłocznie do prac analitycznych oraz wypracowania uwag i wniosków w trybie zaproponowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP – czytamy na Fb Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu


10 maja br. w formie wideokonferencji odbyło się pozaplanowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka poświęcone w całości tej kwestii, po odbyciu którego Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka dh Eugeniusz Grzeszczak wystosował pismo do członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezesów Oddziałów Powiatowych. (w zał.)

Informuję ponadto, że szczegółowy opis wszelkich prac analitycznych znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Tam też znaleźć można relacje z kolejnych konsultacji społecznych, które odbywają się od dnia 10 maja, każdego dnia o godz.17.00. Udział w tych konsultacjach jest dobrowolny i powszechny. Wystarczy tylko wypełnić na stronie Związku odpowiedni formularz rejestracyjny.

Gorąco zachęcam do osobistego udziału jako słuchacz lub jako czynny uczestnik. Niezależnie od faktu uczestnictwa w konsultacjach, dostępna jest dla wszystkich kolejna ankieta z pytaniami dotyczącym i obszaru w danym dniu omawianymi. Im liczniejszy będzie odzew w postaci wypełnionych ankiet, tym bliższe prawdy będą końcowe wnioski, które zaprezentowane zostaną wnioskodawcom projektu ustawy.

Apeluję do wszystkich członków naszego Związku. Bądźmy aktywni i kreatywni. W tej chwili decydują się losy systemowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa społeczności lokalnych wszystkich szczebli, społecznej rangi jednostek OSP oraz uszanowania naszej bezinteresownej służby. Stuletnia tradycja i pasja, której się poświęcamy – zobowiązuje.

ze strażackim pozdrowieniem

/-/ Mariusz Roga
Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP
Województwa Wielkopolskiego

Pismo w sprawie projektu ustawy (pobierz)
http://www.zosprp.poznan.pl/files/pliki/31(132).pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *