Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Rada Nadzorcza odwołała Antoniego Przewoźnika z funkcji prezesa Społem PSS

Wczoraj po południu Antoni Przewoźnik decyzją Rady Nadzorczej przestał pełnić funkcję prezesa Społem PSS, którą piastował od 2002 roku, czyli przez 16 lat

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Jak dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanego źródła, na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członków, zebranie odwołało z funkcji prezesa Zarządu – Antoniego Przewoźnika, piastującego tę funkcję od 16 lat.
Nie była to pierwsza próba odwołania prezesa, tym razem jednak skuteczna.

Antoni Przewoźnik prezesem został w 2002 roku, stanowisko przejmując od Jana Turowskiego. Okoliczności przejęcia władzy były mgliste, nie do końca dla wszystkich oczywiste, a dla poprzednika krzywdzące, o czym mówił głośno.

Wczoraj na zebraniu prezes Przewoźnik był nieobecny, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Trochę to było ryzykowne i, jak się okazało, niezbyt dla prezesa dobre.
Próby odwołania trwały już od kilku lat, jednak do tej pory Przewoźnikowi zawsze udawało się z sytuacji wyjść obronną ręką.
Powody odwołania: niegospodarność, która zarzucana była już wielokrotnie. Jednak Rada Nadzorcza nie widziała do tej pory powodu odwołania prezesa.

W obecnej jeszcze Radzie Nadzorczej PSS Społem zasiadają:

Krzysztof Gromadziński – przewodniczący RN

Agencja Reklamowa Wronki

Krzysztof Zakrzewski – wiceprzewodniczący RN

Zenon Doczekalski – członek RN

Kazimierz Jasnosik – członek RN

Teresa Zastróżna – członek RN

Co do dalszych losów wronieckiej Spółdzielni decyzje zapadną wkrótce, na kolejnym zebraniu.

Mówi się po cichu, że prezesem zostanie Przemysław Turowski (Prezes Trol Intermedia) , syn Jana, byłego prezesa.
I w ten sposób „rachunki krzywd” zostaną wyrównane…

Czy tak się stanie? Zobaczymy wkrótce.

Szwarc Gapa

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Spółdzielnia Spożywców we Wronkach powstała w roku 1945 z inicjatywy Alojzego Cieszkowskiego, Wacława Napierały, Alojzego Bątkiewicza, Stanisława Gorzawskiego, Stefana Górczyńskiego, Seweryna Łączkowskiego, Marianny Krajewskiej, Franciszka Kasei. 10 maja 1945 r. Spółdzielnia rozpoczęła działalność handlową. W przejętym sklepie poniemieckim przy ul. Sierakowskiej otwarto polski sklep spożywczy. Pierwszą jego sklepową była Janina Anyżewska. Tego dnia uchwalono też i przyjęto statut, dokonano wyboru pierwszego społecznego zarządu w składzie: Ludwik Sobek, Wacław Napierała, Alojzy Bątkiewicz.

Początkowo zaopatrywano ludność w artykuły pierwszej potrzeby. W drugiej połowie 1945 roku rada nadzorcza wybrała na stanowisko kierownika Spółdzielni Stefana Górczyńskiego.

Spółdzielnię zarejestrowano w rejestrze sądowym dnia 29.11.1945 r. pod numerem 536.

Na koniec 1945r spółdzielnia liczyła 138 członków, a udział członkowski wynosił 50 zł. W 1947 r. spółdzielnia zrzeszała 345 członków, a rok później 373. W 1948 roku pierwszym członkiem zarządu został Roman Jankowski. W 1949 roku otwarto sklep tekstylny, zakład masarski i 3 sklepy masarskie. Z końcem 1950 roku spółdzielnia posiadała 13 sklepów i jedną gospodę oraz własny transport (konia i wóz). Rok 1951 jest okresem największego rozwoju spółdzielni, otwarto 4 piekarnie, ciastkarnię, 4 sklepy piekarnicze, wytwórnię wód gazowanych, rozlewnię piwa oraz kolejne sklepy branży spożywczej, owocowo-warzywnej, włókienniczej. W 1953 roku pierwszym członkiem zarządu zostaje Feliks Zawadzki. Tego roku zakupiono samochód star, otwarto sklep obuwniczy i drogeryjny. W latach 1954-1958 następuje dalszy rozwój, powstają kolejne placówki handlowe. W 1958 r. spółdzielnia otrzymuje nazwę „Powszechna Spółdzielnia Spożywców”. W 1959 r. posiada 31 placówek handlowych, masarnię, 4 piekarnie, ciastkarnię, 3 zakłady zbiorowego żywienia, 5 kiosków, 2 pojazdy mechaniczne, 3 konie, skupia 1789 członków. W latach 1960 – 1974 nie otwiera się dodatkowych placówek.

Z dniem 1.04.1972 przyjmuje nazwę „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu Oddział w Szamotułach, Filia Wronki.

Do 1990 roku jeszcze kilkakrotnie zmieniana jest nazwa spółdzielni, tego roku następuje likwidacja struktur wojewódzkich. Spółdzielnia wchodzi w trudny okres transformacji, mając znaczne zobowiązania finansowe. W okresie dziesięciolecia następuje stabilizacja finansowa.

W 2004 roku spółdzielnia posiada 6 placówek detalicznych, piekarnię osiedlową, ciastkarnię i kilka budynków. Funkcję prezesa pełni Antoni Przewoźnik, przewodniczącym rady nadzorczej jest Antoni Kudliński. W 2005 roku Spółdzielnia będzie obchodzić 60 lecie powstania.

(na podstawie: Wronki 2004. Kompendium wiedzy) 

 

PREZESI SPOŁEM PSS 

W 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej na terenie Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ówczesny dyrektor tych zakładów Alojzy Cieszkowski z grupą pracowników podjął projekt zorganizowania we Wronkach spółdzielni.

Na przestrzeni lat prezesami byli (w nawiasie podano ilość lat urzędowania):

Stefan Górczyński 1945 – 1948 (3)

Roman Jankowski 1949 – 1954 (5)

Feliks Zawadzki 1954 – 1966 (12)

Bolesław Konieczny 1966 – 1969 (3)

Sylwester Liberski 1969 – 1970 (1)

Zofia Sachar 1970 – 1979 (9)

Gabriela Brzóska 1979 – 1992 (13)

Jan Turowski 1992 – 2002 (10)

Antoni Przewoźnik 2002 – do dziś

2002-2016 – dopisek red. (16)

Na podstawie: Społem PSS Wronki. 65 lat.

komentarzy 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *