Rada zmieniła zdanie w sprawie ul. Mickiewicza [wideo]

Jeszcze kilka dni temu na połączonych komisjach Rady MiG Wronki radni nie przychylili się do prośby starosty szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza w sprawie dofinansowania przebudowy ul. Mickiewicza. Na Sesji Nadzwyczajnej w ub. tygodniu radni zmienili zdanie

Dietetyk Wronki

Na Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta i Gminy we Wronkach jeszcze raz podjęto temat dofinansowania przebudowy ul. Mickiewicza we Wronkach. Kilka dni wcześniej na połączonych komisjach Rady MiG Wronki dyskutowano na ten temat.

Przybyły wówczas na spotkanie z dokumentacją projektową starosta Józef Kwaśniewicz starał się przekonać wronieckich radnych, by dofinansowali przebudowę. Jednak radni podjęli decyzję o niedofinansowaniu, ponieważ okazało się, że nie chodzi o 30 % jak była mowa dotąd, a o 50% i nie o ten odcinek radnym chodziło.
Radni myśleli o ul. Mickiewicza od skrzyżowania z al. Jana Pawła i Chrobrego do skrętu na Stróżki, a projekt powstał od skrętu na stróżki w stronę lasu, czyli do przyszłej obwodnicy.

Co więc wpłynęło nagle na zmianę decyzji Rady i zwołaniu Sesji nadzwyczajnej?

Myślę, że bodźcem było pismo Zarządu Powiatu do burmistrza Mirosława Wieczora w sprawie „zamiaru podjęcia przez Radę Powiatu Szamotulskiego decyzji o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Wronki”.
Chodzi o ulice: Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza, Klasztorną, Nową oraz dwa odcinki dróg w lesie.

Oto rzeczone pismo:

W związku z tym burmistrz zwołał Sesję Nadzwyczajną, na której zaproponował, by jednak Gmina dofinansowała budowę drogi, ale nie w 50, tylko w 30 procentach kwoty obliczonej na ok 2 miliony, czyli ok. 600 tys. zł.
Radny Janusz Szulc, wiceprzewodniczący Rady zaproponował, by jednak do tak ważnej i strategicznej ulicy Wronek dofinansować nie 30 ale 50%.

Agencja Reklamowa Wronki

Radny powiatowy Rafał Zimny, w komisjach Rady Powiatu odpowiedzialny z drogi dopowiedział, że w powiecie, który przecież nie dysponuje zbyt dużym budżetem, dzieje się tak, że chętniej buduje się te drogi, które poszczególne Gminy dofinansowują ze swych budżetów.
Tak więc im większe będzie dofinansowanie Gminy Wronki, tym szybciej inwestycja zostanie dofinansowana.
Po krótkiej przerwie, w której radni wyszli, by sprawę przedyskutować z dala od mediów :) w gabinecie burmistrza, nastąpiło głosowanie.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o 50% dofinansowaniu budowy drogi w ul. Mickiewicza, kwota jednak nie może przewyższać 1 miliona złotych.

Oto podjęta uchwała:

Po przerwie podjęto uchwałę:

foto, video, tekst: Szwarc Gapa

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *