Radni (nie wszyscy) pytają w sprawie planu zagospodarowania ul. Mickiewicza, Polnej, Dworcowej [WIDEO]

Na czwartkową komisję w sprawie omówienia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mickiewicza, Polnej i Dworcowej oprócz radnych i urzędników przybyli goście reprezentujący podmioty zainteresowane PZP w rejonie wymienionych ulic. Każdy z tych podmiotów ma swoje racje, radni natomiast muszą zdecydować, czyja racja jest lepsza… W pierwszej części komisji odczytane i wyjaśnione (nie wszystkie) zostały projekty zmian, których burmistrz Wieczór nie uznał. Nie dano natomiast radnym poprawek, które burmistrz Wieczór uznał i do planu wprowadził. W kolejnej części spotkania głos zabrali radni. Część z nich miała pytania, reszta nie. najwięcej pytań zadała radna Agnieszka Bartniczak- Ginalska, która jest reprezentuje rejon ul.  Dworcowej, Polnej. Na komisji nie było burmistrza Wieczora, który przebywa na zwolnieniu lekarskim

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska na komisjach zadawała wiele pytań.

Radny Piotr Golas nie zadawał pytań, ale z podziwem patrzył na zadającą pytania koleżankę Agnieszkę Bartniczak – Ginalską.

Na połączonych komisjach OBECNI byli przedstawiciele Rady MiG Wronki:

Piotr Rzyski – przewodniczący Rady

Jerzy Śmiłowski – wiceprzewodniczący

Mariusz Makówka – wiceprzewodniczący

Piotr Golas

Bartosz Sobański

Jarosław Mikołajczak

Sławomir Śniegowski

Bartek Roszak

Karolina Krygier

Michał Biedziak

Marcin Wilk

Janusz Szulc

Agnieszka Bartniczak – Ginalska

NIEOBECNI:

Ernest Frankowski

Michał Talma

NA KOMISJACH NIE BYŁO RÓWNIEŻ burmistrza Mirosława Wieczora

 

FILM: 

Rozumiem, że przebrnięcie przez prawie półtoragodzinny film jest trudnym zadaniem, dlatego postanowiłam Państwu pomóc. Opisałam cały film, zaznaczając w nim minuty i sekundy, w których zaczyna się wypowiedź opisana skrótowo co do treści. Zaznaczyłam pytanie i pod nim odpowiedź. Mam nadzieję, że w ten sposób łatwiej będzie prześledzić Państwu kto z radnych pytał, a kto pytań nie miał i kto na te pytania odpowiedział lub, że odpowiedzi nie było.

KONSPEKT FILMU: 

Pytanie: 3.15 – radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – na planie pojawił punkt osadniczy archeologiczny. Nie wpływa to na inwestycję. Każda planowana inwestycja musi być

P.: 5.20 -radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – dlaczego  nie było podane do wiadomości informacji o dzisiejszej komisji na stronie www.Wronki.pl?

O.: 25.33 – odp. Roberta Dorny.

0.: 1.47.27 – odp. Piotr Rzyski.

P.: 5.44 – radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – dlaczego nie ma w uchwale wyjaśnień co to jest droga publiczna, droga wewnętrzna? Akurat w tym wypadku, gdy na planie poprowadzone są nowe drogi, jest uzasadnione.

O.: 26.00 – odp. Roberta Dorny.

P.: 6.28 – radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – co oznacza nieprzekraczalna linii zabudowy – teren zieleni działkowej czy to, że teren ogródków działkowych zostanie zabrany na drogę, czy też to, że tam nie można stawiać budynków?

O.: – 47.55 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 7.06 -radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – na planie jest problem ze znalezieniem numerów działek do których odnoszą się poprawki.

O.: 52.12 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 7.40 -radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – czy nie było możliwości zrobienia drogi na rowie, zamiast zabierać ludziom ogródki?

O.:

P.: 8.50 – radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – dlaczego najpierw wydaje się decyzje, a po roku one już nie obowiązują? Dlaczego tak się dzieje?

O.:

P.: 19.18 – radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – firma DROBUT projektant- uważa, że projektowany łącznik między ulicami Mickiewicza i Dworcową nie może stanowić ciągu pieszo jezdnego, a projektowana droga 1KDD przebiega przez uzbrojone tereny. Czy na takiej drodze można budować drogę? Czy koszty nie będą zbyt wysokie?

O.: 26.33 – odp. Roberta Dorny.

P.: radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – w II wyłożeniu przekształcono PU na P jednym głosem, a w IV wyłożeniu aż trzech wnioskodawców chciałoby, żeby teren został przekształcony na PU i wszystkie poprawki odrzucono

O.: 28.00 – odp. Roberta Dorny.

O.: 36.58 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – Podłączenie kanalizacji do rowu. Firma przedstawiła wszystkie ekspertyzy. Dlaczego odmawiamy?

O.: 43.10 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – Mieszkańcy ul. Dworcowej poprosili mnie, aby reprezentować ich w sprawie drogi. Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę 10-metrowej drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Dworcową, ewentualnie dla pieszych i rowerów, jak było mówione na początku. Oto stanowisko:

O.: 53.12 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 14.37 – radny Janusz Szulc – na czyj wniosek rozpoczęto procedurę zmiany planu zagospodarowania?

O.: 28.56 – odp. Roberta Dorny.

P.:  15.02 – radny Janusz Szulc – dlaczego podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia działek z PU na P?

O.: 30.10 – odp. Roberta Dorny.  (GENIALNA!)

O.: 36.58 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 15.13 – radny Janusz Szulc – dlaczego plan ogranicza wręcz uniemożliwia realizację planów właścicielowi terenu?

O.: 30.30 – odp. Roberta Dorny.

P.: 15.22  – radny Janusz Szulc – czy podjęto mediacje w celu osiągnięcia kompromisu, który po części zadowalałby obie strony?

O.: 30.55 – odp. Roberta Dorny.

P.: 15.37 – radny Janusz Szulc – czy urząd nie obawia się uruchomienia procedur odszkodowawczych, o które niezadowolone strony mogą wystąpić?

O.: 32.28 – odp. Roberta Dorny.

P.: 16.02  – radny Janusz Szulc – dlaczego odbyło się trzecie wyłożenie planu, nie wyjaśniono. Były jakieś „inne ustalenia”, jakie?

O.: 40.40 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 16.30 – radny Janusz Szulc – przychylne stanowisko Gminnej Spółdzielni w sprawie budowy rowu W-15

O.:

P.: 16.50  – radny Janusz Szulc – czy plan jest zgodny ze studium? Studium dopuszcza PU, natomiast my rezygnujemy z tego. Nie ma kolizji między planem a studium? Rada może uchwalić plan, ale właściciel gruntu może nigdy go nie sprzedać. Czy jest jakiś mechanizm, który zmusi właściciela do sprzedaży, po zmianie PU na P?

O.: 33.10 – odp. Roberta Dorny.

O.: 45.03 – odp. Marzena Hoffmann.

O.: 53.58 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 17.58 – radny Jarosław Mikołajczak – nie widzę na planie przebiegu rowu W-15 przez teren GS-ów. Widać ciek wodny pod Samsungiem. Czy jest właściwie zabezpieczony interes Gminy w tej sprawie? Czy po wybudowaniu jakiejkolwiek infrastruktury Gmina będzie miała do nich dostęp.

O.: 34.00 – odp. Roberta Dorny.

O.: 49.12 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 19.37  – radny Sławomir Śniegowski – pytanie dotyczące dróg. Z materiałów wynika, że oprócz drogi 1 KDD powstaje dodatkowa dziesięciometrowa droga 3 KDD, która dzieli ogródki działkowe. Przebiegać ma obok świetlicy ROD, a nawet świetlica będzie musiała być częściowo wyburzona. Czemu miałaby służyć budowa drogi 3 KDD łącząca 1 KDD z 5 KDD i 4 KDD (poszerzonej 10 m pasem kosztem szkoły nr 3 i kolejnych działek, gdy powstanie 6 KDD)?

O.:  34.52 – odp. Roberta Dorny.

P.: 19.37  – radny Sławomir Śniegowski – dlaczego burmistrz ustosunkował się negatywnie do wniosku przedsiębiorstwa? Zakaz wprowadzania wód opadowych do rowu  W-15.

O.:  35.45 – odp. Roberta Dorny.

O.: 43.10 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 24.00  radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – droga 3 KDD wchodzić będzie w 5 KDD – jednokierunkową (Polną), będzie tam problem z wyjazdem.

O.:

P.: 1.01.48 – Sławomir Śniegowski: kto był wnioskodawcą przedłużenia o poszerzenia drogi 3 KDD (ul. Polna) łącząc 1 KDD i 3 KDD. Czy to był wniosek mieszkańców czy burmistrza Wieczora?

O.: 1.02.33 – odp. Marzena Hoffmann.

P.: 1.05.20 – Sławomir Śniegowski: Czy tylko burmistrz Wieczór podejmował za lub przeciw uwzględnieniu uwag mieszkańców do planu?

O.: 1.05.48 – odp. Robert Dorna.

P.: radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska – Czy jest możliwe połączenie P i ZD (przemysł i zieleń)? 

O.: – brak

P. 1.10.50 – radny Jerzy Śmiłowski  – o Amice 

Szwarc Gapa

 

 

 

 

 

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *