Radni po raz kolejny nie zgadzają się z komisarzem wyborczym, który podzielił Gminę na okręgi wyborcze [wideo]

Rada po raz kolejny odwołała się od następnego postanowienia, w którym komisarz podzielił Gminę Wronki na okręgi. Rada stanęła na stanowisku, że komisarz dokonał podziału niezgodnie z prawem. Ewidentnie naruszył zasadę stałości okręgów wyborczych – po sesji nadzwyczajnej powiedział nam wiceburmistrz Robert Dorna

Nadal nie zgadzamy się z tym, co komisarz nam narzucił. Wyszło gorzej niż.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Były już cztery wersje podziału Gminy na okręgi:

  1. Przyjęta przez radę. Taki podział, jak do tej pory (Stróżki z Popowem, Rzecin z Chojnem, Samołęż z Nową Wsią, mniej więcej po równo wszędzie),
  2. Nie przyjęta przez radę.
  3. Pierwsza wersja komisarza.
  4. Druga wersja komisarza (obecnie)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.