Remigiusz Pawelczak w Senackiej Komisji Ochrony Zdrowia

Remigiusz Pawelczak – prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali (WZSZ) – jako zaproszony gość – przedstawił Senackiej Komisji Ochrony Zdrowia aktualną sytuację finansową szpitali

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki
Wystąpienie dyrektora było częścią szerszej dyskusji z udziałem m.in.: ministrów Macieja Miłkowskiego i Piotra Brombera, szefa NFZ Filipa Nowaka oraz członków Senackiej Komisji. Celem dyskusji było wypracowanie rozwiązań zapewniających finansowanie służby zdrowia w obecnej sytuacji finansowej kraju. Szczególną uwagę zwrócono na problem godziwych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Prezes skupił się na problemie niewystarczających środków na urealnienie płac dla całego personelu szpitali oraz na dotkliwych dla szpitali skutkach inflacji, przekładających się na gwałtownie rosnące koszty utrzymania.
Ten rok – według szacunków WZSZ – może być dla szpitali, najgorszym od kilkunastu lat. Bez odpowiedniej rekompensaty ponoszonych kosztów wiele placówek znajdzie się na krawędzi wypłacalności.
Prezes podkreślił, że obecnie prowadzony dialog między Związkiem Powiatów Polskich, przedstawicielami szpitali a MZ i NFZ pozwala mieć nadzieję na podjęcie przez władze skutecznych kroków, mogących utrzymać poziom świadczeń zdrowotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *