Robert Orzechowski zrzeka się mandatu radnego

Już od kilku tygodni trwa dyskusja, czy radny Robert Orzechowski może być radnym prowadząc działalność gospodarczą i dzierżawiąc grunty od spółki miejskiej (PK Sp. z o.o.).

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

W ubiegły czwartek odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej MiG Wronki, która miała przygotować opinię na ten temat Radzie MiG. Jutro na sesji radni mieli podjąć uchwałę w tej sprawie.

Wiemy, że na komisji rewizyjnej przygotowana już była (przez prawnika urzędu – p. Paralusza) uchwała, by jednak radnego Orzechowskiego nie odwoływać.
Na tejże komisji jednak inna prawnik przekonywała, że taka uchwała zostałaby i tak przez wojewodę uchylona.

Dziś dostałam informację od radnego Orzechowskiego, że zrzeka się mandatu radnego. Oto uzasadnienie:

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dniem 16 kwietnia zrzekłem się mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wronki.
Piastując funkcję radnego, zawsze angażowałem się w sprawy mojego okręgu wyborczego i całej Gminy Wronki. W swoich działaniach byłem bardzo skuteczny – z mojej inicjatywy udało się zrealizować wiele lokalnych inwestycji, m.in. oczekiwane przez mieszkańców remonty nawierzchni i budowę kolejnych odcinków dróg.
Wszystko to sprawia, że składam mandat w poczuciu dobrze wykonanej pracy.

Niełatwą decyzję o rezygnacji z mandatu Radnego konsultowałem z prawnikami. Zachęcali mnie, abym nie rezygnował, ale w ostatnim czasie ataki osób nieprzychylnych mi znacznie przybrały na sile i sięgnęły nawet mojego życia prywatnego.
Jako rolnik i przedsiębiorca zacząłem być fotografowany, nagrywany, śledzony i nękany.
We wronieckich mediach i na portalach społecznościowych wciąż pojawiają się przekazy godzące w moje dobre imię, a także narażające na przykrości osoby mi bliskie.
Nie chcę obarczać kolegów radnych koniecznością rozstrzygnięcia niezwykle skomplikowanej prawnie sprawy i zdecydowania o moim mandacie.
Nie pozwolę również na to, aby przez najbliższe tygodnie radni z komitetu Sławomira Śniegowskiego podsycali atmosferę i wykorzystywali zaistniałą sytuację do walki z większością rady i burmistrzem.

Dziękuję wyborcom za wszystkie oddane na mnie głosy i liczę na to, że mieszkańcy w wyborach uzupełniających wybiorą kandydata, który tak jak ja, będzie gotów współpracować, a nie konfliktować.

Robert Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *