Rozpoczęła się dyskusja w sprawie budowy Dziennego Domu Seniora i budynków użyteczności publicznej

Od wielu lat urząd, pomoc społeczna i inne gminne instytucje funkcjonują w bardzo złych warunkach. Brakuje też nowoczesnych pomieszczeń dla seniorów. – Dlatego rozpoczynamy dyskusję o budowie kompleksu energooszczędnych budynków użyteczności publicznej przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wstępne założenia przedstawiliśmy dziś radnym – mówi burmistrz Mirosław Wieczór – czytamy  na portalu www.wronki.pl

Oferty Pracy Wronki

Przygotowane przez Pracownię Architektoniczną Między Kreskami koncepcje zakładają budowę kompleksu budynków na potrzeby Dziennego Domu Seniora, Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, Straży Miejskiej Wronek i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki.

Jeden z wariantów zakłada również nową siedzibę Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Każde rozwiązanie przewiduje lokalizację parkingu dla klientów i pracowników.

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wzięli udział przedstawiciele Rady Seniorów we Wronkach, którzy od lat zabiegają o budowę Dziennego Domu Seniora i dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

źródło: www.Wronki.pl

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *