Rozstrzygnięto Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 836 tys. zł na zabytki w gminie Wronki

Kolejne duże wsparcie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach trafi z budżetu państwa do samorządów w okręgu pilskim. – To ważny krok w ochronie naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wiele cennych zabytków w regionie będzie miało szansę na odzyskanie swojej dawnej świetności – pisze Grzegorz Piechowiak, pilski poseł, wiceminister rozwoju i technologii

Wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłosił w piątek (14 lipca) premier Mateusz Morawiecki oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Pierwszy etap programu, finansowany z budżetem około 2,51 mld zł, został skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a także do innych podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad zabytkami. Do udzielenia wsparcia zakwalifikowano łącznie ponad 4 800 wniosków. Pieniądze wypłaci Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przez wieki gromadziły historię, kulturę i tradycje. Dzięki nim możemy lepiej rozumieć naszą tożsamość, korzenie i rozwój społeczeństwa. Ochrona i rewitalizacja zabytków pomaga zachować naszą historię dla przyszłych pokoleń.

– Prace remontowe zostaną przeprowadzone w obiektach sakralnych, użyteczności publicznej, w parkach, pałacach, czy dworkach – informuje poseł Grzegorz Piechowiak.

W całej Wielkopolsce wsparcie otrzyma około 460 projektów o wartości dofinansowań wynoszącej 220 mln zł, natomiast w samym już okręgu pilskim, którego reprezentantem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest Grzegorz Piechowiak, wsparcie zostało przyznane dla blisko 180 projektów – na kwotę około 71 mln zł.

– Zabytki są nie tylko materialnym świadectwem przeszłości naszego kraju, ale również ważnym elementem tożsamości. Na przestrzeni setek lat wznoszono te budowle, a teraz naszym obowiązkiem jest o nie zadbać. Rządowy Program Odbudowy Zabytków to jedno z najważniejszych narzędzi, które pozwoli nam na realizację tego zadania – podkreśla poseł Grzegorz Piechowiak.

Informacja dodatkowa – dane z podziałem na powiaty

 • W powiecie chodzieskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 12 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji wynosi około 5,6 mln zł.
 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 14 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji wynosi około 7 mln zł.
 • W powiecie grodziskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 9 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji wynosi około 4 mln zł.
 • W powiecie międzychodzkim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 8 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji wynosi około 3,1 mln zł.
 • W powiecie nowotomyskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 11 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji wynosi około 6,2 mln zł.
 • W powiecie obornickim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 12 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji wynosi około 4,6 mln zł.
 • W powiecie pilskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 29 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji przekracza 10,3 mln zł.
 • W powiecie szamotulskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 13 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji przekracza 6,8 mln zł.
 • W powiecie wągrowieckim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymają 24 zgłoszone projekty, a łączna kwota dotacji przekracza 7,8 mln zł.
 • W powiecie wolsztyńskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 11 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji przekracza 6,7 mln zł.
 • W powiecie złotowskim dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma 35 zgłoszonych projektów, a łączna kwota dotacji przekracza 8,8 mln zł.

Grzegorz Piechowiak

 

INFORMACJA PRASOWA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO:

Zabytki w powiecie szamotulskim odzyskają swój dawny blask!

Do Wielkopolski trafi blisko 220 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym blisko 7 mln zł do samorządów z powiatu szamotulskiego. Program ma na celu wsparcie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Wyniki pierwszego naboru ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki.

Zabytki są nieodłączną częścią naszego dziedzictwa i tożsamości narodowej. Dzięki nim pamiętamy o naszej przeszłości, ale są one również istotnym elementem rozwoju kulturalnego społeczeństwa – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – Rządowy Program Odbudowy Zabytków to kolejny program, który wspiera Polskę lokalną. Dzięki niemu setki obiektów w Wielkopolsce odzyska nowe życie i będzie służyć przez kolejnych wiele lat – dodaje.

Dzięki środkom z programu w powiecie szamotulskim zostaną zrealizowane:

 • Gmina Duszniki – 1 000 000 zł

– Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku – 1 000 000 zł;

 • Gmina Kaźmierz – 980 000 zł

– Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I – 980 000 zł;

 • Gmina Obrzycko – 78 000 zł

– Konserwacja dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Słopanowie – 78 000 zł;

 • Gmina Ostroróg – 1.026 550 zł

– Remont biblioteki w Ostrorogu – 146 510 zł;

– Remont budynku kościoła w Ostrorogu – 392 000 zł;

– Remont przedszkola w Bininie – 488 040 zł; RAZEM: 1.026 550 zł

 • Gmina Pniewy – 980 000 zł

– Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach – 490 000 zł;

– Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – 490 000 zł; RAZEM: 980 tys.

 • Gmina Wronki – 836 000 zł

– Renowacja kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu – 150 000 zł;

– Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki – 686 000 zł; RAZEM: 836 000 zł

 • Miasto i Gmina Szamotuły – 947 000 zł

– Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu bazyliki kolegiackiej z XIII wieku w Szamotułach – 947 000 zł;

 • Miasto Obrzycko – 980 000 zł

– Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19 – 490 000 zł;

– Prace konserwatorskie/restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku – 490 000 zł; RAZEM: 980 000 zł

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Pozwoli on uchronić je przed degradacją i niszczeniem, dzięki czemu piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady.

Program skierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski mogły być składane w jednej z trzech kategorii:

 • do 150 000 zł
 • do 500 000 zł
 • do 3 500 000 zł

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki – 686 000 zł

Renowacja kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu – 150 000 zł

O dotację starała się również jedna ze wspólnot na ul. Dworcowej, jednak nie dostała dotacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *