Rzecin – Rzeczpospolita Babska

We wtorek 17 lutego w świetlicy wiejskiej w Rzecinie odbyło się wyborcze zebranie sołeckie. Prowadził je wiceburmistrz Robert Dorna.

Pierwszym punktem programu było sprawozdanie sołtysa Tadeusza Kowalskiego z pracy w ostatniej kadencji (2011-2015). Mówiąc o zadaniach wykonanych Tadeusz Kowalski podkreślił przede wszystkim modernizację świetlicy wiejskiej (ze środków PROW). Świetlica wzbogaciła się o zmywarkę i chłodziarko- zamrażarkę, a w miejscowościach Mokrz, Rzecin Plany postawiono nowe tablice ogłoszeniowe (ze środków gminnych). Z kolei ze środków sołeckich zakupiono wyposażenie świetlicy, środki czystości oraz kosiarkę i nagrody na Święto Podgrzybka i Dzień Dziecka. W 2014 roku sołtys złożył do Rady MiG Wronki wnioski o realizację zadań, które wykonane zostaną w 2015 roku: doposażenie placu zabaw, budowa placu zabaw z w Mokrzu wraz z ogrodzeniem, częściowe utwardzenie płytami drogowymi drogi gruntowej Rzecin-Plany.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Sołtys Kowalski podziękował wszystkim za 23-letnią współpracę z mieszkańcami i oznajmił, że nie zamierza dalej kandydować, o czym poinformował już 4 lata temu, zapewniając, że to ostatnia kadencja. W szranki o stanowisko sołtysa nie chciał stanąć nikt oprócz Renaty Spychały. Na szczęście zgłoszona – przyjęła zaproponowaną kandydaturę, ponieważ gdyby nie zgodziła się – nie byłoby sołectwa. W głosowaniu tajnym na 41 głosujących oddano 41 ważnych głosów, z czego 30 osób głosowało na Renatę Spychałę. W komisji skrutacyjnej pracowali: Anna Borowska – przewodnicząca oraz członkowie: Tadeusz Tomczak i Patrycja Bździel. Do rady sołeckiej zgłoszono 4 kandydatury, które w tajnym głosowaniu otrzymały następującą ilość głosów: Aleksandra Adamska (38), Wiesława Kubaczewska (35), Katarzyna Ciołek (34), Alina Grześ (33). Tak więc jest to pierwsza w gminie całkowicie sfeminizowana rada sołecka!

S1090048

W dyskusji mieszkańcy wskazywali na problemy ciągnące się od wielu lat, które nadal są nierozwiązane. Przede wszystkim drogi. Droga wojewódzka, która w środkowej swej części jest raczej dziurami oblanymi asfaltem, nie leży w gestii samorządu wronieckiego, ale ten monituje Zarząd Dróg Wojewódzkich o remont. Daniela Bździel prosiła o zainteresowanie władz pomnikiem spadochroniarzy, który niszczeje i nikt się nim nie opiekuje oraz figurą, która powinna być odmalowana wraz z płotem. Robert Dorna obiecał się sprawdzić, kto powinien tymi sprawami się zająć. Zmieniono także statut sołectwa dostosowując go do warunków współczesnych. Wiceburmistrz rozwiał wątpliwości mieszkańców, którzy obawiali się, że jest to krok do tego, by w konsekwencji sołectwu świetlicę odebrać, a dać ją w prywatne ręce. Robert Dorna zapewnił, że nie o to chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *