Samsung Labo: ruszają pierwsze zajęcia w szkołach zawodowych

Dziś, 21 stycznia, odbyły się pierwsze zajęcia Samsung LABO w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach, których celem jest przygotowanie specjalistów z dziedziny nowoczesnych technologii. Projekt Samsung LABO odpowiada na zapotrzebowanie rynku, szykując młodych ludzi na wyzwania związane z zawodami przyszłości.

Jak wskazują eksperci, szkoły zawodowe to jeden z najbardziej niedocenianych sektorów polskiej edukacji. Od lat 90-tych XX wieku, liczba uczniów tego typu placówek zmniejszyła się ponad czterokrotnie. Jednocześnie, od 2000 roku liczba miejsc pracy wymagających posiadania umiejętności cyfrowych zwiększyła się o 2 miliony, czyli rosła w tempie 7 razy większym niż w pozostałych sektorach gospodarki. Mimo to pracodawcy wciąż mają problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Szkoły zawodowe są z jednej strony niezwykle potrzebne, a z drugiej mocno niedoinwestowane. Poprzez zajęcia Samsung LABO chcemy nie tylko podnieść prestiż tych placówek, ale przede wszystkim pomóc uczniom szkół zawodowych w podnoszeniu umiejętności cyfrowych – mówi Blanka Fijołek, CSR & Sponsorship Senior Manager Samsung Electronics Polska, pomysłodawczyni projektu.

Zajęcia w ramach kursu Samsung LABO zostały podzielone na dwa bloki tematyczne – technologiczny i biznesowy. W ramach tego pierwszego, prowadzonego przez specjalistów z Centrum R&D oraz zakładu produkcyjnego Samsung we Wronkach, uczniowie będą uczyć się możliwości wykorzystania platformy programistycznej Tizen, a już od lutego będą poznawać konstrukcje i oprogramowanie najnowszego sprzętu AGD. W bloku biznesowym, prowadzonym przez partnera projektu, Fundację Rozwoju Nowoczesnych Technologii z Poznania, uczniowie dowiedzą się, jak zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Współpraca z firmą Samsung, to wielka szansa dla naszej szkoły na zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Jednak przede wszystkim jest to szansa dla naszych uczniów, którzy dzięki uczestnictwu w programie Samsung LABO zyskają umiejętności najbardziej cenione i poszukiwane przez pracodawców z branż związanych z nowoczesnymi technologiami – podsumowuje Monika Kozber, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

Z wyremontowanej i kompletnie wyposażonej przez Samsung Electronics Polska sali będą mogli korzystać nie tylko uczestnicy programu Samsung LABO, ale również pozostali uczniowie. Dzięki komputerom i w pełni multimedialnemu wyposażeniu, będzie również wykorzystywana do prowadzenia zajęć m. in. z języka angielskiego, biologii czy geografii.

O Samsung LABO

Projekt Samsung LABO to szansa dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy. Dzięki specjalnie przygotowanym sylabusom zajęć, poszerzą oni swoje kompetencje zawodowe, ale także rozwiną umiejętności miękkie poszukiwane przez pracodawców. Najlepsi uczniowie po zakończeniu zajęć mogą otrzymać certyfikat firmowany przez jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, granty finansowe i w formie sprzętu Samsung, a przede wszystkim zaproszenie na praktyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung oraz w zakładzie produkcyjnym Samsung. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.samsunglabo.pl.

O Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy rewolucjonizują świat nowych urządzeń i otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości. Spółka zatrudnia 286 000 pracowników w 80 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 216,7 mld USD. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.samsung.pl.

O Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach:

Szkoła na Leśnej jest placówką oświatową z długoletnimi tradycjami. Powstała w 1948r., na przełomie lat 70-80tych w skutek reorganizacji zmieniając swój profil i nazwę na Zespół Szkół nr 1 we Wronkach. Funkcjonujące od tego czasu technikum elektroniczne, ze względu na wysoki poziom nauczania zyskało opinię placówki kształcącej wysokiej klasy fachowców. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach to obecnie nowoczesna placówka oświatowa oferująca uczniom gimnazjum, liceum i technikum wiele profili i kierunków kształcenia – profil sportowy, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, technik elektronik, informatyk, mechatronik. Szkoła stara się nieustannie zaspokajać potrzeby edukacyjne i zawodowe uczniów oraz rozwijać ich talenty i zainteresowania. Priorytetem w rozwoju szkoły zawsze było i nadal jest kształcenie zawodowe nadążające za zmianami i innowacjami. W tym celu szkoła regularnie podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami, czego przykładem jest projekt Samsung LABO.

Dodatkowych informacji udzielają: Olaf Krynicki PR Manager Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa o.krynicki@samsung.com Mateusz Marciniak Havas PR Warsaw ul. Marynarska 11 02-674 Warszawa Tel. 508 012 215 mateusz.marciniak@havasww.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *