Sesja już w czwartek

XXXIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny zapraszamy

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Od kilku miesięcy na sesjach pojawiają się mieszkańcy Nowej Wsi walczący o nielikwidowanie szkoły w ich wsi

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach za rok 2016.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 marca 2017 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 w Gminie Wronki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wronki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w gminie Wronki.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2017–2023.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

15 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16. Zapytania i wolne głosy.

17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *