Sesja Rady MiG dziś o 17.00 w sali SP-3

IV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się dziś, 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej

Porządek obrad:

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z:

a) II sesji Rady Miasta i Gminy Wronki,

b) III sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

Agencja Reklamowa Wronki

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 grudnia 2018 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 grudnia 2018 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania raportu o stanie gminy.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej we Wronkach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przez Radę Miasta i Gminy Wronki osoby do składu Rady Seniorów we Wronkach.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany statutu sołectw i projektu tych zmian.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biezdrowo.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chojno.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ćmachowo.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Głuchowo.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Jasionna.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kłodzisko.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lubowo.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Marianowo.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Obelzanki.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pakawie.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Popowo.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pożarowo.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rzecin.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Samołęż.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stare Miasto.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stróżki.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wartosław.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wierzchocin.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wróblewo.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej – etap II.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Wronki oraz miejscowości Stróżki.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki na obszarze wsi Chojno.

35. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

36. Zapytania i wolne głosy.

37. Zamknięcie sesji.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *