Sesje Rady MiG Wronki wracają do WOK-u

L sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańskiej 59 we Wronkach

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
 4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 czerwca  2022 r.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 czerwca 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 lipca 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Wronki Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz budynkami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Wronki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/471/2018 z dnia 08.11.2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wronki oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Krucz, za lasy ochronne.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Wronki, za lasy ochronne.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w gminie Wronki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Wronki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/330/2021 Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wronki.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *