Szpital w Szamotułach od piątku przekształcony w szpital covidowy

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego z dnia 30 marca 2021 roku wydaną na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Szpital Powiatowy w Szamotułach zostanie przekształcony w szpital jednoimienny przeznaczony do walki z koronawirusem – czytamy w komunikacie szpitala

Dietetyk Wronki

W ostatnich tygodniach w Powiecie Szamotulskim odnotowano rekordową, w skali ogólnopolskiej, liczbę osób zakażonych koronawirusem. Nie ulega wątpliwości, że ten fakt jest przyczyną decyzji Wojewody Wielkopolskiego o przekształceniu szpitala na covidowy.

Od piątku 2 kwietnia SP ZOZ w Szamotułach będzie posiadał 98 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 10 łóżek intensywnej terapii.

Czasowo zawieszone zostanie działanie oddziałów:
Dziecięcego,
Chirurgicznego z Pododdziałem Ortopedycznym,
Ginekologiczno-Położniczego,
Noworodkowego,
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Wewnętrznego.

Pacjenci wymagający hospitalizacji nie związanej z COVID-19 będą transportowani lub kierowani do innych szpitali w Wielkopolsce.

Uwaga! Nadal funkcjonują wszystkie poradnie specjalistyczne:
chirurgii naczyniowej,
chirurgii ogólnej,
chorób płuc i gruźlicy,
diabetologiczna,
dermatologiczna,
położniczo-ginekologiczna,
kardiologiczna,
neurologiczna,
okulistyczna,
ortopedyczna,
otolaryngologiczna,
reumatologiczna,
urologiczna,
zdrowia psychicznego,
medycyny pracy.

Natomiast o funkcjonowaniu pracowni: laboratorium, radiologii, fizjoterapii, serologii, EKG, EEG dyrekcja zdecyduje w najbliższych godzinach.

W szpitalu prowadzone są intensywne prace mające zapewnić odpowiednią infrastrukturę przeznaczoną do przyjmowania osób z COVID-19.

– Szpital Powiatowy w Szamotułach stoi przed największym wyzwaniem w swojej historii. Zapewniam, że nasi pracownicy, mimo przemęczenia po rocznej walce z SARS-CoV-2, dają z siebie absolutnie wszystko, aby zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo i opiekę medyczną Pacjentom. Obiecałem  Staroście Beacie Hanyżak, że po zrealizowaniu decyzji Wojewody pierwszym działaniem będzie opracowanie szczegółowego planu powrotu wszystkich oddziałów szpitalnych do dotychczasowego funkcjonowania – mówi dyrektor SP ZOZ w Szamotułach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *