Sport jako alternatywa dla uzależnień w ZK

W ramach kontynuacji cyklu spotkań „Z pasją za pan brat” osadzeni realizujący własne leczenie w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w dniu 8.02.2024 r. uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Bortnik

Oferty Pracy Wronki

Zaproszony gość posiada uprawnienia instruktorskie; karate, kyokushin, ju jitsu, kickboxing, systema. Pracuje jako Główny Instruktor w Wielkopolskiej Akademii Sztuk Walki. Podczas spotkania z osobami pozbawionymi wolności szeroko opowiedział o swoich codziennych obowiązkach i o tym jak wszelkiego rodzaju ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na niwelowanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego. Ponadto zaprezentował szereg ćwiczeń, które osadzeni mogą wykonywać przebywając w warunkach izolacji penitencjarnej. Regularne uprawianie sportu, rozwój zainteresowań czy pasji może także zaspokoić potrzebę stymulacji czy wszelkiego rodzaju doznań, a także konstruktywnie zapełnić czas wolny. Dotychczas dla pacjentów oddziałów terapeutycznych to alkohol, a także inne substancje psychoaktywne stanowiły źródło pozytywnych doznań. Powyższe jest więc doskonałym świadectwem tego, że istnieją konstruktywne techniki radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, czy ogólnie pojętym stresem co znajduje odzwierciedlenie we wzmocnieniu prowadzących na co dzień oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na życie w abstynencji. Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem słuchali przedstawianych treści, dopytywali prowadzącego o różne kwestie związane bezpośrednio z jego sportowym doświadczeniem.

        Spotkanie z p. Krzysztofem idealnie się więc wpisuje w codzienne oddziaływania terapeutyczne tj. głównie w pracę nad protrzeźwościowymi postawami wśród osób pozbawionych wolności. Spotkanie z zaproszonym gościem ukazało to, że każda jednostka może znaleźć konstruktywny sposób regulacji napięcia emocjonalnego nie szukając ukojenia w alkoholu czy substancjach psychoaktywnych. Systematyczność w ćwiczeniach podobnie jak proces trzeźwienia wymaga włożenia przez osoby pozbawione wolności nakładu pracy własnej w realizację celu jakim jest abstynencja, czyli życie wolne od nałogu.

[źródło ZK. Wronki]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *