Spotkanie mieszkańców Osiedla Zamość

18 marca 2017 w hotelu „Olympic” we Wronkach odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zamość we Wronkach

Zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla Zamość za rok 2016 r. otworzył przewodniczący Zarządu Osiedla, Jacek Janicki.

Dietetyk Wronki

W zebraniu uczestniczyli także: zastępca burmistrza Robert Dorna, komendant Straży Miejskiej Paweł Mazurczak, dzielnicowy KP Wronki, mł. asp. Damian Garstka oraz radni, Tomasz Cyran i Jerzy Śmiłowski.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Zamość odczytał, wybrany na przewodniczącego zebrania, Jerzy Śmiłowski.

Śmiłowski w sprawozdaniu przedstawił główne zadania, które Zarząd Osiedla Zamość wykonał w ramach środków finansowych przyznawanych sołectwom i zarządom osiedli przez Radę Miasta i Gminy Wronki.

W 2016 roku Zarząd Osiedla zlecił wykonanie rozbudowy wewnętrznej linii zasilania elektrycznego na boisku sportowym przy ul. Dębowej, postawiono maszt do instalacji monitoringu terenu wokół boiska sportowego, zakupiono element siłowni zewnętrznej i zlecono jego posadowienie na placu zabaw, w parku przy ul. Nadbrzeżnej, zakupiono i wyposażono ulice osiedla w dodatkowe kosze na śmieci, zakupiono trawę w rolce do ułożenia brakującej nawierzchni na płycie trawiastej boiska piłkarskiego, a także zamontowano piłkochwyt za linią końcową boiska piłkarskiego.

Zarząd, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy i Wronieckim Ośrodkiem Kultury zorganizował też imprezy sportowo- kulturalne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i zakończenia wakacji.

Śmiłowski, w imieniu Zarządu Osiedla, za dobrą współpracę w realizacji postawionych zadań podziękował władzom samorządowym, pracownikom referatów UMiG, Wronieckiemu Ośrodkowi Kultury, miejscowym firmom oraz aktywnym mieszkańcom osiedla.

Agencja Reklamowa Wronki

Z kolei, burmistrz Dorna, na wniosek Zarządu Osiedla, za dotychczasową pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska podziękował oraz wręczył drobny upominek Panu Tadeuszowi Szwakowi.

W wolnych głosach i wnioskach, zebrani zadawali pytania burmistrzowi, komendantowi Straży Miejskiej oraz dzielnicowemu. Dotyczyły one spraw porządkowych i bezpieczeństwa. Mieszkańców interesowało również, na jakim etapie jest realizacja budowy budynku kulturalno-socjalnego.

Mieszkańcy wyrazili nadzieję, że już w 2017 roku, będą mogli spotykać się oraz organizować swój czas wolny w nowym budynku, który powstanie przy ul. Dębowej we Wronkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *