Spotkanie noworoczne burmistrza Wronek

Dziś, 8 stycznia o godz. 18.00 we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez burmistrza Mirosława Wieczora. Było to swoiste podsumowanie roku.

Burmistrz pochwalił się sukcesami Miasta i Gminy Wronki, oddał głos zaproszonym posłom na Sejm RP: Marii Małgorzacie Janysce (Platforma Obywatelska), Jakubowi Rutnickiemu (Platforma Obywatelska) i Romualdowi Ajchlerowi (Sojusz Lewicy Demokratycznej), a następnie wraz z przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Wronki, Sławomirem Śniegowskim wręczył nagrody dla najbardziej zasłużonych wronczan roku 2014. Szerzej o spotkaniu w następnym numerze Wronieckiego Bazaru, a my już dziś publikujemy materiał video z wręczenia nagród oraz listę uhonorowanych!

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za rok 2014

SPOŁECZNE

Barbara Sadowska, wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”
Nagroda za wkład w rozwój partnerstwa lokalnego we Wronkach, którego owocem jest m.in. powstanie spółdzielni socjalnej Eko-Przemiana we Wronkach. W tym roku Fundacja świętowała jubileusz 25-lecia działalności.
Piotr Frank, regionalista i społecznik
Nagroda za wzbogacanie przestrzeni kulturowej Wronek, tworzenie i fundowanie miejsc pamięci, m.in. w tym roku figury św. Nepomucena przy kładce.
Daniel Kwaśniewski, wroniecki przedsiębiorca, regionalista
Nagroda za wkład i zaangażowanie w powstanie Lapidarium Macew Żydowskich we Wronkach.
Rafał Siwiński, wroniecki przedsiębiorca, regionalista
Nagroda za wkład i zaangażowanie w powstanie Lapidarium Macew Żydowskich we Wronkach.
Piotr Pojasek, pracownik wronieckiego muzeum, regionalista
Nagroda za wkład i zaangażowanie w powstanie Lapidarium Macew Żydowskich we Wronkach.
Sabina Jasińska, społecznik, przewodnicząca Klubu Rodzica
Nagroda za społeczne inicjatywy i działania, organizowanie warsztatów, kursów oraz szkoleń, szczególnie w zakresie wspierania rodziny i macierzyństwa.
Joanna Przybył i Martyna Nowacka – uczennice Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach Milena Nowacka i Aleksandra Kaczmarek – uczennice Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
Nagroda za godną podziwu postawę, obywatelską wrażliwość i niesienie bezinteresownej pomocy poszkodowanym w wypadku.
Witold Waroś – członek Zarządu LZS Warta „Wartosław”Marek Pogorzelczyk – prezes MKS „Błękitni Wronki”
Nagroda za organizację społecznej akcji „Bezpieczne wakacje” w Wartosławiu, będącej przykładem współpracy stowarzyszeń sportowych dla dobra dzieci i młodzieży.
Patrycja Wilińska,Bartosz Hodrych, druhowie OSP Wronki
Nagroda za pełne oddania prowadzenie pracy młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do konkursów.
Czesław Judek, były sołtys Głuchowa
Nagroda za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa i działania na rzecz rozwoju sołectwa i gminy Wronki.
Jędrzej Janicki, przewodniczący Grupy Inicjatywnej „Pamięć i Prawda”
Nagroda za działania na rzecz upamiętnienia ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej.
Ryszard Firlet, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach
Nagroda za aktywne działania na rzecz rozwoju wronieckiego samorządu oraz za sprawowanie przez 8 lat funkcji Przewodniczącego Rady MiG Wronki.
Osiedle Zamość
Nagroda za aktywność i inicjatywy społeczności lokalnej oraz bardzo dobrą współpracę z gminą Wronki, m.in. przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym niedawnej imprezy z okazji otwarcia kładki pieszo-rowerowej.Przewodniczącym Zarządu jest pan Jacek Janicki
Amica Wronki SA
Nagroda za współpracę z gminą Wronki w zakresie krzewienia kultury finansowej, w tym zawiązanie partnerstwa publiczno-prywatnego w formie przeprowadzenia wspólnej inwestycji remontu kręgielni we Wronkach, a także za współpracę z gminą w zakresie inicjatyw kulturalnych.Prezesem Zarządu jest pan Jacek Rutkowski
Samsung Electronics Poland Manufacturing
Nagroda za podniesienie jakości oferty edukacyjnej we Wronkach poprzez utworzenie Samsung LABO – programu kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach.Prezesem Zarządu jest pan Kim Do Hyung.

 JUBILEUSZOWE

Fundacja Amicis
Nagroda z okazji 10-lecia działalności, pełnej oznak wrażliwości i chęci niesienia pomocy osobom, placówkom i instytucjom.Prezesem Fundacji jest Pani Małgorzata Rutkowska.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej
Nagroda z okazji 40-lecia działalności, charakteryzującej się niezwykłą aktywnością, tworzeniem i wspieraniem wielu inicjatyw służących lokalnej społeczności.Prezesem Towarzystwa jest pan Paweł Bugaj.
Muzeum Ziemi Wronieckiej
Nagroda z okazji 20-lecia działalności, związanej z upamiętnianiem historii regionu i zaangażowaniem w lokalne inicjatywyKierownikiem Muzeum jest pani Daria Wajdeman-Waszyńska.
Firma TROL Intermedia
Nagroda z okazji 20-lecia działalności i wypracowanie niekwestionowanej marki na lokalnym i krajowym rynku.Prezesem firmy jest pan Przemysław Turowski.
Koło Gospodyń Wiejskich Stare Miasto
Nagroda z okazji 50-lecia działalności, związanej z kultywowanej lokalnych tradycji i integrowaniem sołeckiej społeczności.Przewodniczącą Koła jest pani Zofia Rzepa.
Koło Gospodyń Wiejskich Marianowo
Nagroda z okazji 50-lecia działalności, związanej z pielęgnowaniem lokalnej kultury i aktywnym kształceniem i organizacją czasu wolnego społeczności wiejskiej.Przewodniczącą Koła jest pani Lidia Pospieszna.
Koło Gospodyń Wiejskich Chojno
Nagroda z okazji 50-lecia działalności, obfitującej w inicjatywy kulturalne oraz działania mające na celu kultywowanie folkloru i podtrzymywanie lokalnych tradycji.Przewodniczącą Koła jest pani Maria Dembina.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Herbertus
Nagroda z okazji 10-lecia działalności, przyczyniającej się do rozwoju sportowego wronieckiej młodzieży oraz wzbogacającej kalendarz wydarzeń sportowych w gminie Wronki,
m.in. o Międzypowiatową Ligę Siatkówki.Prezesem Klubu jest pan Krzysztof Kremer.
Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”
Nagroda z okazji 10-lecia działalności, związanej z pielęgnowaniem pamięci o wydarzeniach historycznych. Działalność stowarzyszenia to m.in. coroczne obchody Święta 56. pułku piechoty, prezentacja wyposażenia historycznego czy budowa pierwszej repliki samochodu ciężarowego z 1934 roku Polski FIAT 621L .Prezesem Stowarzyszenia jest pan Dariusz Roszak.

 KULTURALNE

Waldemar Graś, Przewodniczący Klubu Fotograficznego „Fokus” działającego przy Wronieckim Ośrodku Kultury
Nagroda za zajęcie I miejsca w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie National Geographic w kategorii krajobraz za zdjęcie „Zamieć” – na konkurs przesłano łącznie 30 000 zdjęć.
Marceli Sauermann, Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach
Nagroda za współpracę z gminą Wronki w zakresie profilaktyki, w tym organizację akcji przeciwdziałających przestępstwom popełnianym po alkoholu i narkotykach oraz za inicjatywę utworzenia otwartej Izby Pamięci w Zakładzie Karnym.
Zbigniew Gzyl, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki
Nagroda za aktywną współpracę z gminą Wronki przy organizowaniu wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz wyznaczenie i oznakowanie nowych tras dla biegaczy i chodziarzy.
Jacek Rosada, redaktor naczelny „Gońca Ziemi Wronieckiej”
Nagroda za opracowanie i wydanie książki pt., „Wronki jakich nie znacie”, stanowiącej zbiór felietonów opisujących gminę Wronki pod kątem historycznym i społecznym.
Klemens Stróżyński, wroniecki społecznik
Nagroda za zapisywanie białych kart lokalnej historii; szczególnie za opracowanie i wydanie książki pt. „Powrót do Wronek”, przedstawiającej sylwetki i wspomnienia Żołnierzy Wyklętych, więzionych w Zakładzie Karnym we Wronkach w okresie represji komunistycznych.
Maria Waszak, mieszkanka Wronek
Nagroda za aktywną postawę wobec działań proekologicznych, podnoszenie świadomości wśród mieszkańców na tematy związane z ochroną środowiska, w tym w szczególności
czystego powietrza.
Anna Sarbak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi
Nagroda za inicjatywy kulturalne Szkoły w Nowej Wsi; szczególnie za organizację Gminnego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych „Baśniogród”.
Gabriela Kabacińska, instruktor zespołu Mażoretki „Miraż”Agnieszka Bartniczak-Ginalska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mażoretek „Miraż” Wronki
Nagroda za działania organizacyjne i treningowe, uwieńczone zdobyciem tytułu Mistrza Polski Mażoretek w kategorii zespoły baton kadetki przez Zespół Miraż II oraz tytułu I wicemistrza Polski Mażoretek w kategorii zespoły baton seniorki na XVI Otwartych   Mistrzostwach Polski Tańca Mażoretkowego przez Zespół Miraż I.
Barbara Kryś, Maria Kryś, członkinie Uczniowskiego Klubu Sportowego „WAWRZYN”
Nagroda za zdobycie tytułu Mistrza Polski   w XVI Otwartych Mistrzostwach Polski Tańca Mażoretkowego w kat. POM-POM DUO/TRIO kadetki.Opiekunem przygotowującym dziewczyny do konkursu była pani Gabriela Kabacińska.
Hanna Jaworska oraz Jan Galasiński, instruktorzy Zespołu Folklorystycznego „Marynia”
Nagroda za organizację I Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat”, a także za konsekwentne działania rozwijające tradycje tańca we Wronkach.
Amelia Góral oraz Kamil Tomalka, członkowie Zespołu Folklorystycznego „MARYNIA”Monika Góral – Prezes Wronieckiego Stowarzyszenia Kultury
Nagroda za zajęcie I miejsca podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Złoty Karcz” w Nowej Rudzie, II miejsca podczas I Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat” we Wronkach oraz II miejsca podczas Królewskiego Turnieju Tańców Polskich w Wilanowie.Instruktorami zwycięskiej pary są pani Hanna Jaworska oraz pan Jan Galasiński.

SPORTOWE

Jakub Szymankiewicz, mieszkaniec Wronek, biegacz
Nagroda za zajęcie II miejsca na 6000 biegaczy w maratonie we Włoszech Maratona di Ravenna z czasem 2h 32min 18s oraz uzyskanie najlepszego wyniku wśród Polaków w prestiżowym maratonie Ams Maraton, w którym udział wzięło 16 000 biegaczy.
Robert Sikora, prezes Wronieckiego Klubu Biegacza
Nagroda za wieloletnią działalność w kierunku propagowania biegania na terenie gminy Wronki, w tym współorganizację zawodów biegowych oraz zapoczątkowanie odbywających się co rok Biegu Wielkanocnego i Biegu Noworocznego.
Marek Bajor, członek Błękitnych Wronki, aktywny zawodowo trener drużyny Lecha we Wronkach, były reprezentant kadry narodowej Polski
Nagroda za całokształt działalności sportowej, związanej znacząco z Wronkami oraz zaangażowanie w akcje społeczne, w tym wspieranie letniej szkółki w Wartosławiu oraz Ludowego Klubu Sportowego Czarni Wróblewo.
Tymoteusz Zimny, mieszkaniec gminy Wronki, lekkoatleta
Nagroda za zakwalifikowanie się do kadry narodowej oraz zajęcie III miejsca w biegu na 400 m podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich juniorów młodszych, uzyskując czas 49,11 s – swój rekord życiowy.
Adrianna Janowicz, mieszkanka gminy Wronki, lekkoatletka
Nagroda za zakwalifikowanie się do kadry narodowej oraz zdobycie złotego i brązowego medalu w Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu i zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych.
Nagrody dla członków Klubu Kręglarskiego Dziewiątka-Amica WronkiMarta Duszyńska
Nagroda za zdobycie tytułu Indywidualnej Mistrzyni Polski Juniorek oraz Mistrzyni Polski Juniorek w kombinacji na zawodach w Lesznie.Tymoteusz Ratajczak
Nagroda za zajęcie III miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w konkurencji Sprint na zawodach w Tucholi.Jakub Kląskała
Nagroda za zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików na zawodach we Wronkach.

Maciej Kląskała, prezes klubu
Nagroda za znaczące osiągnięcia Klubu w ogólnopolskich zawodach w 2014r.

Nagrody dla członków Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gry Logiczne”Mateusz Skobel
Nagroda za zajęcie II miejsca w XII Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w warcabach klasycznych, II miejsca w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów do 13 lat w warcabach 100-polowych oraz III miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów do 13 lat w warcabach klasycznychPiotr SzermerNagroda za zajęcie II miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów do 13 lat w warcabach 100-polowych oraz III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów do 13 lat w warcabach klasycznych

Jan Mamet, opiekun młodzieży

Nagroda za przygotowanie wyróżnionych osób do zawodów oraz za zdobycie tytułu Mistrza Polski w punktacji seniorów 60+ na Mistrzostwach Polski w warcabach klasycznych.

Nagrody dla Wronieckiego Klubu Karate
Jakub Skrzypczak 

Nagroda za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Europy w Poznaniu, w których startowało 600 zawodników.

Agnieszka Kałek-Smolarek
– trenerNagroda za przygotowanie Jakuba Skrzypczaka do wspomnianych zawodów oraz za zdobycie I miejsca indywidualnie w Pucharze Polski w Żaganiu, III miejsca drużynowo i III miejsca Kumite indywidualnie na Międzynarodowym Turnieju Karate w Legnicy oraz IV miejsca na Mistrzostwach Świata w Poznaniu.

Nagrody dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Błękitni WronkiŁukasz Norkowski – środkowy pomocnik drużyny Trampkarzy
Nagroda za całokształt osiągnięć sportowych w 2014 roku, w tym znaczące przyczynienie się do zdobycia przez zespół III miejsca na Międzynarodowym Turnieju w Szczecinie, I miejsca w tegorocznej edycji turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”.Fabian Myszkowski – trener Łukasza, pedagog i wychowawca, nauczyciel w klasach sportowychNagroda za całokształt osiągnięć sportowych w 2014r., w tym awans na stanowisko I trenera drużyny seniorów oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć sportowych dla dzieci w wieku 3 do 7 lat „Dzieciaki na Orliki”.
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowego Związku Sportowego we Wronkach
Nagroda za upowszechnianie aktywności fizycznej, w szczególności piłki nożnej w gminie Wronki, głównie na terenach wiejskich. Aktywny udział w organizacji spartakiad i współzawodnictwie sportowym gmin powiatu szamotulskiego.Prezesem Rady jest pan Piotr Brzóska.Nagrodę otrzymuje również pan Kazimierz Szulc – wieloletni działacz społeczny na rzecz wspomnianej Rady, popularyzator sportu na wsiach.

 OŚWIATA

Mikołaj Koza, absolwent Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wronkach
Nagroda za zakwalifikowanie się do finału V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy dalekich i losy bliskich – życie Polaków w latach 1914-1989”, zorganizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.Nauczycielem przygotowującym Mikołaja do konkursu była pani Maria Ignaszczak.
Amelia Kaniewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 we WronkachMaria Boch, uczennica „zerówki” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Nagroda za zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu „Najpiękniejsze Listy dla Ziemi 2014”.
Adrian Fąferek, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wronkach
Nagroda za zakwalifikowanie się do pierwszej dziesiątki finału ogólnopolskiej gry edukacyjnej w ramach projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” oraz opracowanie i przybliżenie uczniom z całej Polski sylwetki lokalnego bohatera z Wronek- Alojzego Bątkiewicza.Nauczycielem przygotowującym Adriana do konkursu była pani Małgorzata Kisielińska.
Anna Ćwiertnia, nauczyciel Zespołu Szkół w Biezdrowie
Nagroda za przygotowanie grupy uczniów do ogólnopolskiego konkursu „Na własne konto” na Młodzieżową Gazetę Ekonomiczną, w którym zajęli II miejsce.
Mateusz Naparty, absolwent Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Nagroda za zajęcie II miejsca w Finale Regionalnym Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.Nauczycielem przygotowującym Mateusza do konkursu była pani Hanna Klemenska.
Agata Gromadzińska, absolwentka Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Nagroda za uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.Nauczycielem przygotowującym Agatę do konkursu była pani Beata Pyzik.
Kamil Szaj, absolwent Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Nagroda za uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.Nauczycielem przygotowującym Kamila do konkursu była pani Marietta Mikołajczak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *