Spotkanie z WZDW

W piątek, 22 maja w ratuszu gościli: Paweł Katarzyński, dyrektor WZDW w Poznaniu, oraz Grzegorz Bręczewski, kierownik RDW w Szamotułach.

22 maja we wronieckim ratuszu gośćmi burmistrza Mirosława Wieczora i jego zastępcy Roberta Dorny byli panowie Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, oraz Grzegorz Bręczewski, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach. Obecny był również prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach pan Rafał Zimny.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Głównym tematem spotkania była analiza przygotowanych przez WZDW koncepcji skutecznego odwodnienia skrzyżowania ulic Poznańskiej i Chrobrego.

W zeszłym roku Gmina Wronki zgłaszała problem zalewania tego miejsca i okolicznych nieruchomości w czasie ulewnych deszczy. Właściciel przygotował dwie propozycje kompleksowych rozwiązań. Przychylono się do budowy nowego kolektora wzdłuż ul. Chrobrego, odprowadzającego wodę do Warty. W tym roku WZDW przygotuje dokumentację projektową.

Burmistrz uzyskał od przedstawicieli WZDW zapewnienie, że już w czerwcu przeprowadzony będzie remont ul. Poznańskiej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Chrobrego. W tym samym czasie WZDW udrożni rowy wzdłuż ul. Myśliwskiej.

Podczas spotkania omówiono również stan przygotowań koncepcji projektowej obwodnicy Wronek.

Źródło: www.wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *