Sprawozdawcze na Zamościu z miłym akcentem

W sobotę 5 marca w Hotelu Olympic we Wronkach odbyło się zebranie mieszkańców os. Zamość. Zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla Zamość za rok 2015 r. otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Jacek Janicki.

Zebranie ZOZ marzec 2016 (9)

W zebraniu uczestniczyli także: z-ca burmistrza Robert Dorna, komendant Straży Miejskiej Paweł Mazurczak oraz radny Tomasz Cyran. Radny Jerzy Śmiłowski był nieobecny, ale usprawiedliwiony. Zaproszenie wysłano także do Komisariatu Policji we Wronkach. Niestety, żaden policjant na spotkaniu się nie pojawił.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Na wstępie burmistrz Dorna wręczył tradycyjny miód, a także podziękował za dotychczasową pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska (na wniosek Zarządu Osiedla) p. Mirosławie Królskiej. Do życzeń przyłączył się Przewodniczący Osiedla Zamość Jacek Janicki, wręczając inny drobny upominek.

Następnie Przewodniczący ZOZ zaproponował kandydatury: na przewodniczącego zebrania Jana Kwaśnego oraz sekretarza Violettę Kozłowską. Dalej zebraniu przewodniczył Jan Kwaśny. Po zapoznaniu zebranych z programem zebrania powołano komisję skrutacyjną. Przewodniczący zebrania poprosił Jacka Janickiego o odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla Zamość za 2015 r. Pełna treść na www.osiedlezamosc.pl. Po odczytaniu sprawozdania przystąpiono do głosowania za przyjęciem sprawozdania oraz udzielenia Zarządowi absolutorium. Za przyjęciem sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Osiedla Zamość głosowało sto procent zebranych.

W kolejnym punkcie zebrania przewodniczący zebrania przedstawił zakres zaawansowania robót przy budowie parku przy ul. Nadbrzeżnej m.in.: do ukończenia robót potrzebne jest wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z przyłączem energetycznym, wyrównanie terenu pomiędzy ścieżkami, uzupełnienie nasadzeń drzew, zasianie trawy oraz przedstawił szczegółowy plan na 2016 r. Przewodniczący po przedstawieniu zaawansowania robót wnioskował do zebranych, aby z budżetu osiedla Zamość przeznaczyć kwotę 2,5 tys. zł. na niwelację terenu. Wniosek poddano pod głosowanie. Przeciw finansowaniu niwelacji terenu z budżetu osiedla była jedna osoba, pozostali głosowali za.

Agencja Reklamowa Wronki

W punkcie wolne głosy i wnioski zebrani zadawali pytania burmistrzowi i komendantowi Straży Miejskiej. Dotyczyły one spraw porządkowych, bezpieczeństwa, a także budowy małej architektury. P. Violetta Kozłowska wystąpiła z inicjatywą utworzenia na Osiedlu Zamość Środowiskowej Drużyny Harcerskiej oraz reaktywacji Koła Gospodyń. Działalność tych organizacji ma być możliwa po wybudowaniu budynku kulturalno-socjalnego. Inicjatywa została pozytywnie przyjęta. Zebrani mieszkańcy pozytywnie ocenili zaangażowanie Zarządu Osiedla w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.

J.K.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *