Stare Miasto – jednym głosem

Jeden głos zdecydował o wyniku wyborów na sołtysa. Został nim ponownie Tadeusz Bierka, który minimalnie wygrał z Kazimierzem Popielskim.

Zebranie wiejskie w Starym Mieście z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Wronki przeprowadziła skarbnik Agnieszka Szulczyk. W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wzięło udział 61 mieszkańców na 182 uprawnionych do głosowania. W świetlicy pojawił się również radny Miasta i Gminy Wronki, Janusz Szulc.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Stare Miasto (2)

Po przegłosowaniu porządku obrad, głos zabrał sołtys Tadeusz Bierka, który przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji. – W czerwcu 2011 roku wieś Stare Miasto uchwałą zebrania przystąpiło do programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Głównym celem było realizowanie zadań podjętych uchwałami na zebraniach wiejskich – mówił. Bierka wspomniał o kilku ważnych wydatkach sołectwa – zakupie klimatyzatora, krzeseł i naczyń do świetlicy oraz budowie parkingu. Sołtys cieszył się z wykonania generalnego remontu dachu świetlicy. – Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań serdecznie dziękuję – podsumował.

Stare Miasto (8)

Po sprawozdaniu sołtysa wybrano komisję skrutacyjną, która pracowała w składzie: Adam Pospieszny (przewodniczący), Magdalena Rusin i Marzena Świniarska-Małecka. Mieszkańcy sołectwa Stare Miasto na stanowisko sołtysa zgłosili aż czterech kandydatów, którzy wyrazili zgodę na bierny udział w wyborach. Wśród nich znaleźli się: Tadeusz Bierka, Kazimierz Popielski, Krzysztof Klimczak i Janusz Dorocki. Nowego sołtysa wybrano zaledwie jednym głosem! Został nim ponownie Tadeusz Bierka, który otrzymał 24 głosy. Kazimierz Popielski cieszył się poparciem 23 mieszkańców. 9 osób głosowało na Janusza Dorockiego, a 5 na Krzysztofa Klimczaka.

Stare Miasto (7)

Mieszkańcy sołectwa Stare Miasto zdecydowali, że w Radzie Sołeckiej znajdą się 4 osoby. W poprzedniej kadencji rada pracowała w składzie trzyosobowym. Zebrani spośród siebie wybrali: Zofię Rzepę (51 głosów), Teresę Pospieszną (55 głosów) i Kazimierza Popielskiego (51 głosów). Oczywiście, wszystkie 3 kandydatury zostały zaakceptowane. Czwartym członkiem z definicji jest sołtys, który pełni rolę przewodniczącego.

Stare Miasto (5)

Po wyborach, skarbnik Agnieszka Szulczyk przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania zmian w statusie sołectwa. Mieszkańcy wyrazili swoje poglądy i zgłosili kilka uwag. – Wynagrodzenie dla świetlicowego powinno być uzależnione od faktycznie wykonywanej pracy. W jednych świetlicach dzieje się więcej niż w innych. Moim zdaniem zarobki świetlicowego powinny być zróżnicowane – mówił jeden z mieszkańców. – Przy pracy nad regulaminem świetlicy z pewnością o tym pomyślimy – obiecała skarbnik. Ostatecznie zmiany przyjęto pozytywnie. Nikt nie był przeciwny, a dziesięciu mieszkańców wstrzymało się od głosu.

Stare Miasto (3)

Podczas wolnych wniosków i zapytań najwięcej do powiedzenia miał radny Miasta i Gminy Wronki, Janusz Szulc. W imieniu mieszkańców wniósł o uzupełnienie oświetlenia, budowę chodnika przy drodze gminnej oraz wyprofilowanie garbu na drodze wojewódzkiej (do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich trafił już odpowiedni apel). Zebrani w świetlicy mówili również o potrzebie lepszego oznakowania posesji przy drodze w kierunku Biezdrowskich Osad. Sporo wątpliwości budzi nowe umiejscowienie przystanku autobusowego, ponieważ dzieci po opuszczeniu pojazdu są zmuszone przechodzić przez błoto. Stare Miasto jest terenem, na którym ma powstać obwodnica Wronek. – Inwestor będzie dzielił działki, a naszym zdaniem budowa tego odcinka nie jest wcale potrzebna – żalił się jeden z obecnych. Inny skarżył się na „żywopłot” z zasadzonych niedawno drzew, których jego zdaniem jest zdecydowanie za dużo. Z sali padła też propozycja budowy hali sportowej przy szkole w Nowej Wsi.

Stare Miasto (10)

 

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *