Stowarzyszenie Puszcza Notecka z umową na rozwój lokalny kierowany przez społeczność o wartości ponad 4 milionów Euro

8 stycznia 2024 r. w Sierakowie odbyła się uroczystość podpisania umowy o WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na wdrożenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027

LGD dysponować będzie budżetem w wysokości 4 041 026, 60 €. Dokument podpisano w Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód w Sierakowie. Pieniądze już od tego roku będą rozdysponowywane na terenie ośmiu gmin powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego

Strategia dotyczy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, znanego również pod określeniem LEADER. To jedna z interwencji wpisanych do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
➡️ W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: Funduszu Rolnego, Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Społecznego.
➡️ Ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów.
➡️ To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych.
Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” będzie wdrażać LSR na obszarze 8 gmin: Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Wronki, Ostroróg, Obrzycko gm. wiejska oraz Obrzycko miasto. Obszar objęty wsparciem jest od 2006 roku niezmienny .
Pozyskane środki umożliwią m.in. przeprowadzenie wielu ciekawych inicjatyw lokalnym stowarzyszeniom, przyczynią się do wsparcia i rozwoju przedsiębiorców, w niektórych obszarach działalności oraz zachęcą do aktywności mieszkańców w wielu oddolnych projektach.
Umowę podpisali :
Ze strony Samorządu Wielkopolskiego:
Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w asyście Izabeli Mroczek Dyrektor Departamentu PROW.
Ze strony LGD „Puszcza Notecka”:
Jacek Kaczmarek Prezes Zarządu oraz Grzegorz Kurek Skarbnik.
Obecni na uroczystości byli: Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przemysław Ajchler Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pozostali członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia: Rafał Litke wiceprezes Zarządu -Starosta Międzychodzki, Mieczysław Trafis -wiceprezes, Danuta Gendera -sekretarz.
Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Rafał Zimny.
Włodarze gmin partnerskich:
Witold Maciołek Burmistrz Sierakowa (gospodarz terenu),
Irena Rakowska Wójt Gminy Obrzycko,
Mirosław Wieczór Burmistrz Gminy Wronki,
Edmund Ziółek wójt gminy Chrzypsko Wielkie,
Igor Kołoszuk Burmistrz Miasta Obrzycko,
Stanisław Munek Wojt Gminy Kwilcz,
Rafał Ciszewicz Zastępca Burmistrza Gminy Międzychód,
W zastępstwie Burmistrza Gminy Ostroróg Romana Napierały Honorata Wachowiak.
Miło nam było gościć Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Radnych naszego Stowarzyszenia oraz radnych Gmin i lokalnych liderów i liderki.
Obecny był zespół z biura: Łukasz Klapczyński, Anita Cejba, Alina Pawlukowicz oraz Irena Wojciechowska, którzy czuwali nad przebiegiem tego wydarzenia.
Na uroczystości obecna była również Małgorzata Blok Prezes Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, która mówiła jak ważne jest sieciowanie, współpraca oraz to że Wielkopolskie LGD-y dzięki determinacji Pana Marszałka Krzysztofa Grabowskiego mogą dysponować o wiele większym budżetem dzięki wielofunduszowości. Nasza Lokalna Grupa Działania jest członkiem założycielem Stowarzyszenia sieciującego Wielkopolskie LGD, uznawaliśmy i uznajemy bowiem że ważne jest rzecznictwo interesów, wypracowanie wspólnych stanowisk w problematycznych kwestiach, czy większa reprezentatywność – podmiot mówiący jednym głosem.
Gościliśmy również Pana Bartosza Kobusa Dyrektora Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku wraz z zespołem pracowników
Dziękujemy Panu redaktorowi Krzysztofowi Sobkowskiemu za obecność i przygotowanie materiałów prasowych.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Witoldowi Kmieciakowi oraz Pani Kierownik Agacie Bromber wraz z zespołem za pomoc i umożliwienie organizacji tej uroczystości w Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód, Biblioteka Publiczna Gminy Sieraków .
Dziękujemy całej społeczności LGD Puszcza Notecka, wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego jakże ważnego dokumentu na najbliższe lata, a szczególnie zespołowi z biura oraz Janowi Wojciechowskiemu, który jest członkiem naszego Stowarzyszenia i współtworzył z nami ten dokument.
Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób przeprowadziliśmy badania, konsultacje społeczne i liczne spotkania, pozyskaliśmy i włączyliśmy do realnego działania seniorów, kobiety, wszystkie trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny, ale szczególnie cieszy nas zaangażowanie młodzieży.
Na zakończenie Prezes w imieniu wszystkich złożył na ręce Pana Marszałka Krzysztof Grabowskiego oraz Dyrektor Izabeli Mroczek podziękowania.
[źródło Stowrzysznie Puszcza Notecka]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *