Strażacy mają dostać 25 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczej i 19,70 za udział w szkoleniu

Na dzisiejszej komisji pod dyskusję postawiono rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie  Wronki, uczestniczących w działaniach ratowniczych bądź szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Wronki. Wg projektu strażacy uczestniczący w akcjach mają dostawać 25 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 19,70 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Zapraszam do zapoznania się z projektem jutrzejszej uchwały i jej uzasadnieniem

Oferty Pracy Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *