Święto Służby Więziennej

8 lutego to wyjątkowy dzień dla wszystkich pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych, którzy każdego dnia za murami więzień, z determinacją i poświęceniem, realizują trudne zadania służbowe

Dietetyk Wronki

Początki polskiego współczesnego więziennictwa sięgają 8 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski wydał dekrety poświęcone tymczasowym przepisom więziennym II Rzeczypospolitej, a także ustalające zasady funkcjonowania więziennictwa. Aktualnie Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. W Zakładzie Karnym we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach służbę pełni 488 funkcjonariuszy oraz 47 pracowników cywilnych. Kadra wronieckiej jednostki to wysoko wyspecjalizowani pracownicy, którzy każdego dnia realizują swoje obowiązki z zaangażowaniem stawiając sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Za więziennym murem pracują funkcjonariusze działu ochrony a także pedagodzy, terapeuci, psychologowie, lekarze, pielęgniarki, prawnicy, ekonomiści.

Święto Służby Więziennej przypadające w dniu 8 lutego to okazja do złożenia podziękowań za codzienny trud oraz  wręczenia odznaczeń i awansów.

Na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 39 funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach:

w korpusie oficerów – Minister Sprawiedliwości nadał:

– stopień majora SW – jednemu  funkcjonariuszowi,

– stopień kapitana SW – jednemu funkcjonariuszowi,

Agencja Reklamowa Wronki

– stopień porucznika SW- jednemu funkcjonariuszowi

w korpusie chorążych – Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał:

– stopień chorążego – dwóm funkcjonariuszom,

w korpusie podoficerów – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej nadał:

– stopień starszego sierżanta sztabowego SW – jednemu funkcjonariuszowi,

– stopień sierżanta sztabowego SW – osiemnastu funkcjonariuszom,

– stopień starszego sierżanta SW – jednemu funkcjonariuszowi,

– stopień sierżanta SW – dwunastu funkcjonariuszom,

– stopień starszego kaprala SW – dwóm funkcjonariuszom.

Ponadto Minister Sprawiedliwości nadał dwóm funkcjonariuszom srebrną, a sześciu brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Brązowa odznaką został wyróżniony też jeden pracownik cywilny.

Na ręce Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach z okazji Święta Służby Więziennej wpłynęły listy z życzeniami  :

„ Dziękujemy za pełną poświecenia służbę społeczeństwu oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki resocjalizacyjnej. Życzymy satysfakcji z wykonywanej służby oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.”  Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór

„W dniu Święta Służby Więziennej Zarząd Główny Stowarzyszenia oficerów Więziennictwa pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Naszej Formacji. Mając na uwadze powierzone Nam zadania oraz to jak ważną rolę odgrywa Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podziękować za sumiennie wykonywaną pracę.” Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztof Kutela

„Z okazji Święta Służby Więziennej w imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz  swoim własnym, składam Panu oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym serdeczne gratulacje oraz podziękowania za trud, zaangażowanie oraz sumiennie pełnioną służbę. Odpowiedzialność i profesjonalizm Pańskich podkomendnych zasługuje na szczególny szacunek i uznanie.” Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Andrzej Zduniak prof. uczelni

Z okazji Święta Służby Więziennej Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach płk Artur Koczerba złożył całej załodze oraz wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulacje , a także życzenia dalszej energii i profesjonalizmu w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *