Na dzisiejszej komisji pod dyskusję postawiono rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie  Wronki, uczestniczących w działaniach ratowniczych bądź szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż