W 2021 roku wronieckie Bractwo Kurkowe obchodziło 375 lecie powstania. Król Władysław IV w 1646 roku nadał wronieckiemu Bractwu specjalne przywileje, które przypieczętował swoją „pieczęcią z czerwonego wosku, osadzoną w metalowej puszcze,