W tym samym ogrodzie, Ryszarda Batury spotykają się od dziesięciu lat. Lista obecności liczy 44 osoby, jednak pięć z nich nie zameldowało się nigdy. Za to cztery  były zawsze, podnosząc swoją statystkę obecności do 100%.