Burmistrz Mirosław Wieczór i wiceburmistrz Robert Dorna oraz przewodniczący Rady MiG Wronki Piotr Rzyski wręczyli wczoraj medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci  Złote Gody obchodzili w ubiegłym roku. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie