W tym roku przypada 80-lecie powstania OSP w Ćmachowie. To specyficzna jednostka w gminie Wronki. Prowadzi ją Mieczysław Białuski, bardzo zapobiegliwy gospodarz. Potrafi nawet auto „załatwić” dla swojej jednostki, nie mówiąc o innym sprzęcie. Jednocześnie