30 grudnia 2017 roku mieszkańcy Wronek uczcili pamięć powstańców – wyzwolicieli. To właśnie 99 lat temu – powstańcy doprowadzili do oswobodzenia miasta spod zaboru pruskiego. Pod pomnikiem na Zamościu zgromadzili się przedstawiciele