Trójka uczniów klasy 4m (o specjalności technik mechatronik): Jakub Nowak, Łukasz Wiliński oraz Kacper Kowalski wzięła w tym roku udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wystartowali w kategorii P – pomoc dydaktyczna z pracą: OpenGRAB – manipulator cylindryczny jako dydaktyczne zastosowanie