27 sierpnia 2020 roku burmistrz Mirosław Wieczór otrzymał od radnych absolutorium za rok 2019. 9 głosów za, 0 przeciw, 6 radnych nieobecnych. Bukietem róż włodarz miasta podziękował pani skarbnik Agnieszce Szulczyk