Wielkimi krokami zbliża się Zjazd Absolwentów Szkoły na Leśnej. To okazja do tego, by absolwenci szkoły z różnych roczników odwiedzili swoją starą szkołę. Rafał Łukowiak przyjechał na Leśną, by zaproponować szkole pomoc. To bardzo ciekawa inicjatywa,