Adam Boch – sekretarz zarządu krajowego Młodej Lewicy i Michał Przydróżny (z prawej strony) – działacz wroniecki Młodej Lewicy – dzisiejsze spotkanie przed wronieckim urzędem. Zapraszam do obejrzenia filmu i wysłuchania tego, co panowie