24 sierpnia w restauracji Ratuszowa odbyło się spotkanie z Agnieszką Białek. Tematem przewodnim były JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze.