Piłeś nie jedź! Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy mogą sprawdzić w komendzie Straży Miejskiej Wronek – czytamy na Fb wronieckiej Straży Miejskiej. Oczywiście, polecamy tę formę sprawdzenia. Nie zalecamy jednak podjeżdżać do SM na kontrolę własnym