Tag: amica wronki

Zagraj o staż

Do końca maja osoby będące u progu kariery zawodowej, ambitni studenci i absolwenci, mogą składać aplikacje na staż w Amice w ramach programu organizowanego przez Gazetę Wyborczą i firmę doradczą PwC.
Czytaj więcej