25 czerwca 2020 r. w wieku 81 lat zmarł wronczanin zamieszkały w Luboniu, długoletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, Antoni Cieszkowski