Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie naszej gminy realizowane są badania ankietowe: „Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (R-CT)”, „Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR)” oraz „Badanie budżetu czasu ludności (BCL)”.