Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) – pod taką nazwą Urząd Statystyczny w Poznaniu przeprowadzi w kwietniu 2016 r. badania w postaci ankiet we Wronkach.