Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Jest to dokument, który wyznaczy kierunki działań naszej organizacji na najbliższe lata – pisze Jacek Kaczmarek, Prezes Lokalnej Grupy Działania