W imieniu Wronieckiej Rady Seniorów zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Badanie ankietowe jest elementem konsultacji społecznych w sprawie polityki senioralnej gminy Wronki. Dzięki badaniu chcemy poznać i zebrać głosy Wasze, mieszkańców, seniorów;