Monika informuje, że w Banku PKO BP przy ulicy Mickiewicza 21a ktoś zostawił okulary. Czekają na odbiór w oddziale