Nie masz jeszcze kalendarza na 2022 rok? Zapraszam – Zwycięzców 9 – Agencja Reklamowa BAZAR. Możecie też na miejscu wykonać kalendarz ze swoim ulubionym zdjęciem. Pracujemy do sylwestra włącznie od 10.00 do 16.00, a może i dłużej?