Przymusowo wcielani przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – w ramach zastępczej służby wojskowej – do pracy w kopalniach, kamieniołomach i batalionach budowlanych.